Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów

Tytuł niniejszego wpisu to jednocześnie treść art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz podstawa do uznania zapisu regulaminu sprzedaży za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Taki wniosek wynika z ostatniej...