Zadzwoń do naszego konsultanta
phone
lub napisz email email

Zmiany w kasach fiskalnych od 1 kwietnia 2013 r – ważne dla sprzedawców

faktura elektroniczna

W dniu 1 kwietnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 roku, zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania z dnia 28 listopada 2008 r.

Wśród zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem możemy wymienić przede wszystkim zmiany w warunkach używania kas, prowadzenia ewidencji za pomocą kas oraz informacji zawartych w dokumentach fiskalnych.

Zmianie uległ termin sporządzenia okresowego (miesięcznego) raportu, który obecnie powinien zostać sporządzony w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który sporządzamy raport miesięczny.

Zmiana właściwości US lub zmiana miejsca używania kasy

W nowym rozporządzeniu uregulowano szczegółowe kwestie dotyczące zgłoszenia zmian naczelnikowi urzędu skarbowego. W przypadku zmiany właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz zmiany miejsca używania kasy podatnik obowiązany jest:

 • w terminie 7 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę, zgłosić do właściwego (nowego) naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zarejestrowanie kasy pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym w ewidencji kasy za pomocą zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 • dodatkowo wraz ze zmianą miejsca używania kasy konieczne jest również dokonanie zmiany w książce kasy oraz pamięci kasy (zmiana adresu punktu sprzedaży).

Zakończenie pracy w trybie fiskalnym, wymiana pamięci kasy, kradzież lub siła wyższa – obowiązki sprzedawcy

W rozporządzeniu doprecyzowano procedurę postępowania w przypadku zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym, wymianie pamięci kasy fiskalnej oraz utracie (oraz późniejszego odzyskania) kasy fiskalnej w wyniku kradzieży i działania siły wyższej. Poniżej wskazujemy czynności, które podatnik obowiązany jest podjąć w przypadku zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym, wymianie pamięci kasy fiskalnej oraz utracie (oraz późniejszego odzyskania) kasy fiskalnej w wyniku kradzieży i działania siły wyższej:

 1. wykonanie raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 2. złożenie w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 3. złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 4. dokonanie przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Ewidencjonowanie sprzedaży / usług wg nowych przepisów

W nowym rozporządzeniu szczegółowo uregulowano też kwestie dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji za pomocą kasy. Poniżej przedstawiamy ewidencjonowanie sprzedaży / usług wg nowych przepisów:

 1. ewidencji podlega każda sprzedaż, również sprzedaż zwolniona z podatku,
 2. zaliczka (przedpłata) powinna zostać zaewidencjonowana w kasie w dacie otrzymania zaliczki,
 3. obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla uznanych reklamacji towarów lub usług, zwrotów towarów lub oczywistych pomyłek. 

Ważne!  – dotyczy obowiązku prowadzenie odrębnej ewidencji dla uznanych reklamacji towarów lub usług, zwrotów towarów lub oczywistych pomyłek – w przypadku wystąpienia jednej z ww. okoliczności podatnik w pierwszej kolejności dokumentuje ten fakt w odrębnej ewidencji a następnie w celu określenia wysokości należnego podatku na jego podstawie dokonuje korekty wartości pochodzącej z raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego). Dodatkowo w przypadku oczywistej pomyłki do odrębnej ewidencji dołącza się oryginał paragonu fiskalnego natomiast w przypadku zwrotu towarów bądź uznania reklamacji prócz paragonu fiskalnego może być to również inny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży np. w przypadku transakcji bezgotówkowej wydruk z terminala.

Od kiedy obowiązują tak naprawdę nowe przepisy w zakresie kas fiskalnych?

Ważne! Choć rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku, w okresie 6 miesięcy od tej daty, czyli do dnia 30 września 2013 roku podatnicy mogą prowadzić ewidencję według dotychczasowych zasad.

Co powinien zawierać paragon fiskalny?

Ostatnią ważną zmianą wprowadzoną zmienionym rozporządzeniem są dodatkowe elementy, które powinien zawierać paragon fiskalny, obok elementów dotychczasowych, które pozostają niezmienione.

Zmiana paragonów fiskalnych – nowe elementy które powinien zawierać paragon fiskalny:

 1. oznaczenie „PARAGON FISKALNY”
 2. wartość rabatów, narzutów jeżeli występują,
 3. NIP nabywcy (na jego żądanie) – zmiana ta umożliwia tworzenie za pomocą kasy fiskalnej tzw. uproszczonej faktury VAT (przypominamy, że może ona dokumentować usługę lub zakup o wartości nieprzekraczającej kwoty 450,- złotych lub 100,- EURO).

Przeczytaj także: Jak powinna wyglądać jednoznaczna identyfikacja towaru lub usługi na paragonie fiskalnym – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

 UWAGA! Choć rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku, wymóg zmiany paragonów fiskalnych, nie dotyczą podatników, których kasy, zakupione przed dniem 1 kwietnia 2013 roku, nie mają możliwości technicznych pozwalających na wprowadzenie powyższych zmian. Wówczas mogą oni ewidencjonować sprzedaż bądź usługę na dotychczasowych zasadach do momentu dokonania zmiany kasy fiskalnej. 

Podsumowanie

Jak widać zmiany są dość poważne i zalecamy sprawdzenie i dostosowanie stosowanych kas fiskalnych pod kątem nowo-wprowadzonych zmian.

Pełen tekst rozporządzenia wraz z załącznikami zawiera: zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy, 

 • zgłoszenie / aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy,
 • tabela – miejsce instalacji kas rejestrujących,
 • wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy,
 • protokół z czynności odczytania zawartości pamięci kasy rejestrującej.

Tekst rozporządzenia z załącznikami znajdziesz tutaj (kliknij w poniższy link):

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących >>

Możesz pobrać również same załączniki (kliknij w poniższy link):

Polecamy również najbardziej rozbudowany pakiet księgowości internetowej od naszego Partnera wFirma.pl w ramach którego otrzymasz odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze zmianami w kasach fiskalnych, a także pomoc w pozostałych problemach księgowych i to za naprawdę niewielkie pieniądze. Czasami warto skupić się na sprzedawaniu, a księgowość pozostawić specjalistom. Dowiedz się bezpłatnie więcej szczegółów tutaj:

530x170

Zmiany w kasach fiskalnych od 1 kwietnia 2013 r – ważne dla sprzedawców
2 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 Odpowiedzi do “Zmiany w kasach fiskalnych od 1 kwietnia 2013 r – ważne dla sprzedawców”

 1. Klaudiusz23 lipca 2013 at 07:33 #

  No tak ale jak mam rozumieć głupotę kontrolera który ostatnio zażądał aby w popularnym lumpeksie na paragonie był opis „Spodnie damskie żakardowe w poprzeczne paski rozmiar 36” Asortyment ok 3000 sztuk każda inna, a dostawa ok 300 sztuk co drugi dzień. To teraz co drugi dzień mam wzywać programistę do kasy? Mało tego. Przeciętnie kasa oferuje 2000 kodów i nazwę na 14 znakach ze spacjami licząc. Jak to zaprogramować? No chyba, że mówimy tu o kilku modelach kas fiskalnych z pamięcią na 50 000 kodów i 32 znaki w nazwie. Niestety modele te sprzedaje tylko jedna „słuszna” firma w której dziwnym zbiegiem okoliczności wiceprezesem jest osoba blisko powiązana z ministerstwem finansów. Inne firmy nie dostały legalizacji na swoje kasy spełniające wymogi obecnej ustawy, stąd jak ktoś wspomniał powyżej brak kas z możliwością wprowadzania NIP. A to mi już pachnie prokuratorem .
  Inny przykład kontroler z powiatu Chojnickiego w spożywczaku zażądał aby np. budynie opisywać „Budyń winiary truskawkowy 40gram” i tak dla każdego smaku osobno pomimo, że budynie te są w tej samej cenie. Co o tym sądzić? Taki przepis czy taki idiota? A może na łapówkę liczył?
  Co do okresu na dostosowanie który ma tylko 6 miesięcy to za mało. Programista w sklepie metalowym (90% drobnicy) stwierdził, że przy tej ilości drobnicy i wymogach kontrolerów (także powiat Chojnicki się kłania) programując na „cały etat” zaprogramowanie bez pomyłki kilkudziesięciu tysięcy kodów zajmie mu około 14 miesięcy ciągłej pracy.
  Jak więc rozumieć obowiązek ścisłego i jednoznacznego określenia każdego produktu na paragonie? Przecież po skrótach klient i tak się nie połapie o co chodzi, a przy kilkudziesięciu tysiącach kodów nie da się nazywać towaru inaczej jak np „Tow. QWE394857” itd…. Poza tym samo przyjęcie nowego towaru i sprzedaż wydłuży się do kilkunastu minut na produkt.
  Inteligentny człowiek, a do takich nie można widać zaliczyć pracowników ministerstwa finansów i kontroli skarbowej, po prostu spojrzy na metkę z ceną która jest nabita na każdym produkcie i już wie ile za co zapłacił. Zawsze też może zapytać się dużo dokładniej o wszystko co wiąże się z danym produktem sprzedawcę. Po to w końcu są. Ale żeby wpaść na taki pomysł to trzeba mieć inteligencję co najmniej 8 letniego dziecka, a widać dla niektórych stanowiących przepisy to już za wysoki poziom IQ.
  Szkoda tylko, że za cały ten burdel zamiast ministra który podpisał debilną ustawę zapłacą klienci. Przecież nikt nie myśli chyba, że zakup nowej kasy, koszta programisty, obsuw czasowy związany z dostawami itp koszta wezmą na siebie sklepy.

 2. AK25 kwietnia 2013 at 14:02 #

  „zmiany w przepisach rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r., nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas”

  To jest jasne.
  Co jednak z kasami zakupionymi po 1 kwietnia? Na rynku nie ma jeszcze kas fiskalnych zapewniających np. wpisanie NIPu nabywcy. Co w takiej sytuacji ma zrobić sprzedawca?

 3. Robert 'Clair' Jędrachowicz25 kwietnia 2013 at 11:48 #

  Ok nazwa jednoznacznie identyfikująca jabłka – zgoda
  Mamy jabłko jonnatan, jabłko idareth itd
  Ale jak sprzedawca ma notebooka – obecnie jest to kod Notebook
  Tak naprawdę jest to Notebook Toshiba. Ba Jest to notebook Toshiba A200, a już do końca to jest to Toshiba A200 PSAE6
  Dziennie przychodzi do sklepu kilka różnych notebooków, wiec jak rozwiązać koniecznosc przeprogramowania kasy z każdą dostawa towaru?

  Podobnie jest w samochodach. i w paru innych dziedzinach handlu gdzie sprzedawane produkty co dostawę maja inna nazwę model itd.

  Fizycznie skończy się tak, ze nazwa na paragonie będzie brzmiała
  NO TO A200 PSAE6 (dostępnych 16 znaków)
  Kupujący patrząc na taki paragon i tak nie bedzie miał czarno na białym co kupił i jedynie po kontakcie ze sprzedawcą będzie mógł to odcyfrować. Pracownik kontorlujący z US i tak sie będzie mógł przyczepić, a sprzedający będzie z każdą dostawą sprzętu przeprogramowywał urządzenie.

  Chyba, że coś źle zrozumiałem i faktycznie nadal na paragonie może zostać Notebook :)

  • db25 kwietnia 2013 at 12:25 #

   Panie Robercie – tego dowiemy się już tylko w praktyce. Jak to często bywa testowanie przepisów zostało przerzucone na przedsiębiorców…

 4. Robert 'Clair' Jędrachowicz23 kwietnia 2013 at 15:51 #

  Czy zmiana rozporzadzenia odnosnie urzadzen fiskalnych wymusza zakup nowych urzadzen?

  Kasy stosowane do tej pory takiej mozliwosci w wiekszosci przypadkow nie maja, malo tego wiekszosc podatnikow ktora zakupila u rzadzenia „przymusowo” po obnizeniu progu do 250K nabywala urzadzenia jak najtansze. Podejrzewam, że ich frustracja sieęgnie zenitu gdy okaże się, że teraz przed 1 września będą musieli zakupić nowe urządzenie.

  • db23 kwietnia 2013 at 21:27 #

   Panie Robercie sądzę, że najlepiej będzie w tym miejscu odwołać się do informacji Ministerstwa Finansów w tej sprawie – powinna ona odpowiedzieć na wszelkie Pana wątpliwości. Poniżej pełen tekst informacji w ten sprawie:

   – – –

   Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca kas fiskalnych i paragonów

   W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zmiany w przepisach rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r., nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas, które pozwalają obecnie na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów. Mogą one nadal być wykorzystywane aż do czasu ich zużycia. Podatnik powinien natomiast dysponować kasą rejestrującą, w szczególności posiadającą wystarczającą pamięć, odpowiednią do profilu prowadzonej przez niego działalności co nie jest nowym wymogiem. Wymóg umieszczania NIP nabywcy (na jego żądanie) na paragonie będzie dotyczył tylko kas, które umożliwiają taką funkcję.

   Przepisy nowego rozporządzenia doprecyzowują także konieczność zamieszczenia na paragonie nazwy towaru, tak aby był on jednoznacznie identyfikowalny. Sposób „jednoznacznego” identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje. Oznacza to, że tak jak dotychczas, to od podatnika zależy, w jaki sposób dobierze on nazwę towaru lub usługi, tak aby jego klient mógł jednoznacznie zidentyfikować zakupiony towar lub usługę. Przepisy nie wykluczają przy tym – tak jak obecnie – stosowania skrótów, a dotychczasowa praktyka potwierdza, że podatnicy korzystają z tej możliwości.

   Jeżeli przykładowo podatnik dokonuje sprzedaży 5 gatunków jabłek i wszystkie są w jednakowej cenie, może on zaprogramować w kasie nazwę np. „jabłka”. Natomiast jeżeli sprzedaje np. kilka gatunków jabłek, które mają różną cenę za kilogram, powinien oddzielnie je identyfikować np. nazwą lub ewentualnie nazwą skróconą gatunku.

   Rozporządzenie jedynie wskazuje, że z upływem 30 września 2013 r. podatnicy będą zobowiązani w pełni realizować przewidziany w przepisie wymóg wskazywania nazwy, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi. W tym kontekście pragniemy podkreślić, że nie jest prawdą, że obecnie akceptowane było prowadzenie ewidencji i stosowanie nazewnictwa bazującego np. na grupach towarowych w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację sprzedawanych towarów lub świadczonych usług.

   Z uwagi jednak na niejednolitą praktykę stosowania wyżej opisanego wymogu przez podatników, MF doprecyzowało przepisy na potrzeby tych przedsiębiorców, którzy prowadzili ewidencję niepozwalającą na jednoznaczną identyfikację sprzedawanych towarów lub świadczonych usług oraz przewidziało okres aż 6 miesięcy na dostosowanie się do obowiązujących zasad.

   źródło: mf.gov.pl

Może Cię także zainteresować:

 1. Jak powinna wyglądać jednoznaczna identyfikacja towaru lub usługi na paragonie fiskalnym - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów | Wszystko dla sklepów internetowych w jednym miejscu | Centrum Sprzedawcy InternetowegoWszystko dla sklepów internetowych - 21 sierpnia 2013

  […] O samych zmianach więcej piszemy tutaj: Zmiany w kasach fiskalnych od 1 kwietnia 2013 r – ważne dla sprzedawców […]

Dodaj komentarz

Uzupełnij brakującą liczbę: * *