GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) ostrzega na swoich stronach internetowych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Jest to reakcja na masowy mailing prywatnej firmy opatrzony logo urzędu z groźbą wysokiej kary finansowej (50.000 zł ) za brak zgłoszenia zbioru danych osobowych do GIODO.

Poniżej pełna treść ostrzeżenia opublikowanego na stronie GIODO:

GIODO ostrzega przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi!

Giodo informuje, że nie wysyła do administratorów danych żadnych pism grożących nałożeniem kar finansowych za niezgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji ani nie oferuje kupna gotowego wniosku rejestracyjnego. Nadawcą tego typi korespondencji, mimo iż jest opatrzona logo GIODO, nie jest Urząd. Firma, która rozsyła takie pisma działa niezgodnie z prawem.

Cieszy szybka reakcja Urzędu na agresywną i niezgodną z prawem praktykę rynkową prywatnej firmy rozsyłającej mailing głównie do Sprzedawców Internetowych, która z jednej strony straszy wysoką karą finansową podszywając się pod Urząd, a z drugiej oferuje gotowe rozwiązanie w postaci gotowego wniosku rejestracyjnego.

Wszystkich adresatów tej wiadomości pragniemy uspokoić, iż nałożenie kary finansowej w wysokości 50.000 zł jest bardzo rzadkim wyjątkiem. Po pierwsze w razie kontroli GIODO i wykrycia niedociągnięć Urząd w pierwszej kolejności nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zastosowania się do jego wytycznych. Dopiero w razie ich niewykonania przedsiębiorca może się liczyć m.in. z grzywną, która każdorazowo nałożona nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 50 000 zł.

Podstawa prawna dot. zastosowania grzywny to art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

Art. 53.
Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Podstawa prawna dot. wysokości grzywny to art. 121 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

Art. 121.
§ 1. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie, z zastrzeżeniem § 4.
§ 2. Z zastrzeżeniem § 5 każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 50 000 zł.
§ 3. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200 000 zł.

Dopiero kilkukrotne nałożenie grzywny może w przypadku osób fizycznych wynieść nawet 50.000 zł. Aczkolwiek zanim do tego dojdzie przedsiębiorca będzie miał możliwość dostosowania się do wytycznych GIODO, co pozwoli mu uniknąć ew. sankcji.

Podsumowując – przedsiębiorcy nie powinni obawiać się sankcji przewidzianych w mailingu rozsyłanym do przedsiębiorców. Nie mniej warto zadbać o kwestię danych osobowych w swoim sklepie internetowym i dokonać zgłoszenia zbioru danych do GIODO.

Więcej w tym temacie piszemy tutaj: Czy sklep internetowy musi być zgłoszony do GIODO? Piszemy o obowiązkach sprzedawcy internetowego wobec GIODO