Regulamin sprzedaży na Allegro – indywidualnie dopasowany, bezpieczny i całkowicie zgodny z prawem

380,00  netto

Profesjonalny i bezpieczny regulamin sprzedaży na Allegro dostosowany do przepisów dotychczasowych i do nowej ustawy o prawach konsumenta, która obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin będzie dostosowany do Twojej działalności i modelu sprzedaży. Będziesz mógł go zamieścić na swojej stronie „o mnie” lub w informacjach na Allegro. Wraz regulaminem otrzymasz wsparcie prawne naszych ekspertów, roczny monitoring pod kątem klauzul niedozwolonych i aktualizację pod kątem zmian przepisów

Korzyści dla Sprzedawcy:

 • kompleksowy i bezpieczny regulamin dostosowany do sprzedaży na Allegro
 • wsparcie prawne naszych ekspertów
 • roczny monitoring pod kątem klauzul niedozwolonych i roczna aktualizacja pod kątem zmian przepisów
 • bierzemy 100% odpowiedzialności za nasze usługi

Opis

 

INDYWIDUALNIE DOPASOWANY

Wychodząc naprzeciw potrzebom Sprzedawców internetowych, możemy od podstaw sporządzić regulamin sprzedaży rzeczy ruchomych na Allegro.  Regulamin tworzony przez wyspecjalizowanych prawników z naszej firmy dostosowany jest zarówno do przepisów obowiązujących do 24 grudnia 2014 r., jak i do przepisów nowej ustawy o prawach konsumenta, która obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Jest to tzw. regulamin hybrydowy, który pozwala spełnić obowiązki informacyjne dla umów sprzedaży zawieranych przed i po 25 grudnia 2014 r.

MONITORING POD KĄTEM KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH

Każdy sporządzony przez nas regulamin sprzedaży na Allegro objęty jest rocznym monitoringiem pod kątem klauzul niedozwolonych, co oznacza że otrzymasz od nas informacje w razie wykrycia w nim klauzul niedozwolonych podobnych lub tożsamych z tymi wpisanymi już do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

AKTUALIZACJA POD KĄTEM ZMIAN W PRAWIE

Stworzony przez nas regulamin jest również na bieżąco aktualizowany pod kątem zmian w prawie – przepisach ustaw wskazanych w dalszej części opisu, dzięki czemu możesz skupić się na prowadzeniu sprzedaży. W razie konieczności wprowadzenia zmian otrzymasz od nas stosowną informację.

Dlaczego warto zamówić pomoc naszych prawników przy regulaminie?

 • Ogromne doświadczenie prawników – do tej pory przygotowaliśmy ponad 3200 regulaminów. Regulaminy są dostosowywane do konkretnego sprzedawcy internetowego.
 • Bierzemy odpowiedzialność – dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Dokładamy najwyższej staranności realizując zlecenie i bierzemy odpowiedzialność za naszą pracę.
 • Aktualizacja i monitoring regulaminu – śpisz spokojnie podczas gdy nasi prawnicy monitorują rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK i zmiany w prawie.
 • Wsparcie prawne sprzedawcy – roczne, nieograniczone wsparcie prawnika przy zwrotach i reklamacjach Twoich klientów. Odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości.

Czy regulamin sprzedaży na Allegro jest zgodny z prawem i czy nie zawiera klauzul niedozwolonych?

Tak, przygotowany przez nas regulamin jest w pełni zgodny z prawem i nie zawiera klauzul niedozwolonych.

Przygotowany przez nas regulamin jest opracowywany na bazie naszych doświadczeń zdobytych przy prowadzeniu serwisów KlauzuleNiedozwolone.pl oraz Prokonsumencki.pl. Pierwszy z nich specjalizuje się w wyszukiwaniu klauzul niedozwolonych, natomiast drugi zapewnia dedykowaną obsługę sklepu internetowego pod kątem prawnym. Dlatego też możemy Cię zapewnić, że przygotowywany przez nas regulamin jest zgodny z prawem i nie zawiera klauzul niedozwolonych. Wiadomą rzeczą jest, że rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa UOKiK się „rozrasta”, dlatego też razem z regulaminem otrzymasz od nas roczny monitoring pod kątem klauzul niedozwolonych. Po upływie tego czasu będziesz się mógł do nas zwrócić o przedłużenie ochrony, a z uwagi na dotychczasową współpracę otrzymasz atrakcyjną zniżkę.

Czy sprzedając na Allegro muszę posiadać regulamin?

Jako sprzedawca internetowy masz obowiązek spełnić szereg wymogów informacyjnych wobec konsumentów, w tym także związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Dodatkowo, jako strona umowy sprzedaży (sprzedawca) masz możliwość uregulowania warunków zawierania przyszłej umowy sprzedaży. Te wszystkie kwestie mogą być zawarte w regulaminie sprzedaży na Allegro – jest to zalecane rozwiązanie, gdyż klient w jednym miejscu ma łatwy dostęp do tych informacji, a i sprzedawcy łatwiej później kontrolować ewentualne zmiany w tym zakresie.

O tym jak ważne jest posiadanie regulaminu sprzedaży informującego np. o kosztach związanych z odstąpieniem od umowy przekonasz się przy pierwszym „kłopotliwym” kliencie. Pamiętaj, że to Ty jako sprzedawca będziesz musiał wykazać, że poinformowałeś go o prawie odstąpienia od umowy.

Czy napisany przez nas regulamin spełnia także obowiązki informacyjne w zakresie danych osobowych?

Tak, w naszym regulaminie jest zawarta informacja dotycząca danych osobowych. Zawarte są tam podstawowe informacje dotyczące m.in. administratora danych osobowych oraz celów przetwarzania danych.

Na podstawie jakich przepisów prawa przygotowany jest regulamin?

Przygotowujemy regulamin sprzedaży Allegro na podstawie poniższych przepisów prawa:

 • kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

W powyższych przepisach znajduje się szereg obowiązków informacyjnych, które obowiązany jest spełnić sprzedawca. Regulaminu zostanie tak przygotowany, aby Sprzedawca mógł łatwo te wymogi spełnić – w regulaminie został także zawarty podstawowy zapis informacyjny w zakresie danych osobowych wynikający z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych.

Prowadzę również sprzedaż na rzecz przedsiębiorców – czy Państwa regulamin uwzględnia także taki rodzaj sprzedaży?

Tak. Zdajemy sobie sprawę, że nierzadko sprzedaż prowadzona na Allegro na rzecz przedsiębiorców ma znaczący udział w całej sprzedaży i dlatego też w regulaminie przygotowujemy specjalny punkt poświęcony tylko i wyłącznie klientom-przedsiębiorcom. W takim wypadku sprzedawca ma większą możliwość uregulowania swoich praw bez narażania się na ryzyko postanowień niedozwolonych.

Czy kupując regulamin mogę go dostosować do sprzedaży w modelu dropshipping?

Tak, ale pod warunkiem, że to Ty jesteś sprzedawcą towaru dla klienta końcowego i odpowiadasz wobec niego za np. zwroty i reklamacje sprzedawanego towaru. W ramach tej oferty nie przygotujemy dla Ciebie regulaminu, w którym sprzedawcą będzie jedynie pośrednikiem innego sprzedawcy.

Dlaczego warto zadbać o kwestie związane z regulaminem sprzedaży na Allegro i brakiem klauzul niedozwolonych?

Prawidłowy regulamin i brak klauzul niedozwolonych to przede wszystkim wyraz dbałości Sprzedawcy internetowego o bezpieczeństwo i prawa klientów . Nie mniej jednak przepisy przewidują pewne zagrożenia związane zarówno z brakiem regulaminu sprzedaży, jak i posiadaniem regulaminu zawierającego klauzule niedozwolone. W takim wypadku sprzedawca naraża się na dwa ryzyka:

Ryzyko wytoczenia przeciwko sprzedawcy powództwa o uznanie takiego postanowienia za niedozwolone oraz ryzyko uznania posiadania klauzuli niedozwolonej za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
W obu powyższych wypadkach sprzedawca narażony jest przede wszystkim na antyreklamę – zarówno wpis w rejestrze klauzul niedozwolonych, jak i decyzja stwierdzająca naruszenie zbiorowych interesów konsumentów są publikowane publicznie i każdy ma do nich wgląd. Ponadto w obu przypadkach sprzedawca może ponieść znaczne koszty finansowe – w pierwszym przypadku związane z kosztami procesu i publikacji wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w drugim z możliwością nałożenia przez Prezesa UOKiK kary finansowej w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

 

Gotowy do zakupu?

380,00  nettoDodaj do koszyka

Jeżeli nadal masz pytania lub wątpliwości to skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy:

kontakt@centrumsprzedawcy.pl

61 847  55 18