Sprzedaż na Allegro – poradnik prawny i wzór treści informacyjnych

49,00  netto

Praktyczny poradnik prawny dot. sprzedaży na Allegro napisany prostym językiem wraz z przydatnym wzorem treści informacyjnych do zamieszczenia na własnej stronie O mnie. Pozycja obowiązkowa dla sprzedających na Allegro, dzięki której poznasz zagrożenia związane ze sprzedażą na Allegro oraz obowiązki informacyjne, które powinieneś spełnić wobec konsumentów jako Sprzedawca internetowy. Pomoże Ci w tym także przygotowany przez nas wzór wraz z praktycznymi objaśnieniami.

Korzyści dla Sprzedawcy po lekturze poradnika:

  • podniesienie świadomości prawnej Sprzedawcy w zakresie swoich praw i obowiązków
  • większe bezpieczeństwo Sprzedawcy przed pozwami za stosowanie klauzul niedozwolonych oraz postępowaniami UOKiK
  • lepsze zrozumienie zasad prawnych dot. sprzedaży panujących na Allegro
  • pełniejsza wiedza w zakresie obowiązków informacyjnych i łatwa możliwość ich wypełnienia dzięki wzorowi treści informacyjnych

Brak w magazynie

Opis

Wychodząc naprzeciw potrzebom Sprzedawców internetowych przygotowaliśmy niniejszy poradnik dotyczący aspektów prawnych prowadzenia sprzedaży towarów na największej platformie handlowej w Polsce – Allegro.pl oraz obowiązków informacyjnych z tym związanych.  Poradnik został przygotowany specjalnie dla Sprzedawców internetowych i odpowiada na ich potrzeby oraz pytania związane ze sprzedażą na Allegro.

Sam poradnik zawiera 36 stron praktycznych porad i informacji oraz jest formacie PDF. Dla ułatwienia nawigacji poradnik został wyposażony w zakładki ułatwiające nawigację w ramach poradnika – dzięki temu szybko przejdziesz do interesującej Cię kwestii:

Zakładki ułatwiające nawigację

Wzór treści informacyjnych zamieszczony jest nie tylko w poradniku, ale także w osobnych plikach w ogólnodostępnych formatach – w formacie doc (MS Word), odt (OpenOffice) oraz PDF. W ten sposób łatwo dostosujesz przygotowany przez nas wzór do swoich potrzeb:

Fragment wzoru treści informacyjnych

Reasumując – składając zamówienie otrzymasz 36 stronicowy poradnik dotyczący aspektów prawnych sprzedaży na Allegro oraz łatwy do edycji wzór treści informacyjnych do zastosowania na swoim koncie Allegro.

Sprzedaż na Allegro – czyli o czym sprzedawca internetowy powinien wiedzieć

Sprzedając na Allegro masz szereg praw i obowiązków wobec konsumentów, które obowiązany jest spełnić. Sprzedaż ta różnic się nieco od tradycyjnej sprzedaży w sklepie internetowym, gdyż występuje tutaj jeszcze jeden podmiot obok sprzedającego i kupującego, a mianowicie Allegro. To Allegro ustala dużą część zasad, która wiążę obie strony umowy sprzedaży, w tym najważniejsze – określa moment zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedaż na Allegro nie dzieje się w próżni, tutaj Sprzedawcę także obowiązuje szereg wymogów informacyjnych wobec konsumentów, które ten jest obowiązany spełnić. Sprzedawca ma tutaj również możliwość stworzenie regulaminu sprzedaży na Allegro. W obu tych wypadkach aktualne są – tak jak w przypadku zwykłego sklepu internetowego – najczęstsze zagrożenia dla Sprzedawcy, tj. klauzule niedozwolone i braki informacyjne.

Zdaniem poradnika jest praktyczne i przydatne wskazanie Ci zarówno obowiązków informacyjnych, jak i sposobów ich wypełnienia. W tym celu przygotowaliśmy również wzór treści informacyjnych na stronę O mnie, które możesz wykorzystać na swoim koncie Allegro.

Podsumowując celem niniejszego poradnika jest:

  • Podniesienie świadomości prawnej Sprzedawców internetowych sprzedających swoje towary za pośrednictwem Allegro.pl,
  • Zabezpieczenie Sprzedawców internetowych przed pozwami za stosowanie klauzul niedozwolonych,
  • Uchronienie Sprzedawców przed postępowaniami Prezesa UOKiK w sprawie braków informacyjnych wobec konsumentów,
  • Udostępnienie Sprzedawcom przydatnego wzoru treści informacyjnych na stronę O mnie w serwisie Allegro

O czym dokładnie piszemy w poradniku

W naszym poradniku poruszyliśmy następujące kwestie:

Spis treści poradnika

Przykładowe fragmenty z poradnika

Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych fragmentów poradnika.

1) Praktyczny słowniczek ułatwiający lekturę całego poradnika:

Słowniczek

2) Regulamin Allegro i jego znaczenie dla Sprzedawcy oraz jego Klienta – fragment rozdziału

Reglamin Allegro

3) Obowiązki informacyjne wobec konsumentów – fragment

Obowiązki informacyjne

4) Wskazanie najczęstszych klauzul niedozwolonych wraz z uzasadnieniem, dlaczego zostały uznane za niedozwolone

Omówienie klauzul niedozwolonych

Wzór treści informacyjnych na stronę O mnie na Allegro

Razem z poradnikiem otrzymasz również przykładowy wzór treści informacyjnych na stronę O mnie w serwisie Allegro – łatwo go dostosujesz do swoich potrzeb i będziesz mógł go zamieścić w ramach swojego konta na Allegro. Wzór został opatrzony praktycznymi objaśnieniami w formie komentarzy – znajdziesz tutaj nie tylko wskazówkę dotyczącą uzupełnienia wzoru, ale także krótkie uzasadnienie konieczności zamieszczenia danej informacji.

Wzór otrzymasz w formatach doc (MS Word), odt (OpenOffice) oraz PDF.

Poniżej zamieszczamy fragment wzoru treści informacyjnych na stronę O mnie na Allegro:

Fragment wzoru treści informacyjnych

Dlaczego warto zadbać o kwestie prawne sprzedając na Allegro

Brak informacyjny to przede wszystkim ryzyko wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – zagrożeniem jest tutaj kara finansowa sięgająca do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy. Co istotne uwzględnia się tutaj cały przychód przedsiębiorcy i nie ma znaczenia, że prowadzona sprzedaż internetowa to jedynie ułamek tego przychodu.

W przypadku posiadania klauzul niedozwolonych Sprzedawca powinien się liczyć z wytoczeniem przez liczne stowarzyszenia prokonsumenckie pozwu o uznanie danego postanowienia za klauzulę niedozwoloną przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wypadku przegranej Sprzedawca może ponieść koszty rzędu 1000-1500 zł od jednego postępowania, a niestety często praktyką jest wytaczanie kilku powództw dotyczących tego samego regulaminu, co powoduje zwielokrotnienie tych kosztów.

Innego rodzaju sankcje to oczywiście utrata dobrego imienia i renomy. Zarówno decyzja Prezesa UOKiK, jak wpis do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK są jawne i łatwo dostępne w Internecie. Każdy ma do nich dostęp, także potencjalni klienci i kontrahenci, co może spowodować spadek zaufania do takiego Sprzedawcy i ostatecznie spadek sprzedaży.

Powyżej wskazaliśmy najczęstsze konsekwencje, jakie ponoszą Sprzedawcy internetowi, natomiast należy się również liczyć z innymi konsekwencjami w przypadku nie spełnienia obowiązków przewidzianych w przepisach szczególnych, np. w przypadku prowadzenia działalności bez wymaganego zezwolenia.