Ministerstwo Sprawiedliwości odniosło się do uwag MSZ, MAiC oraz UOKiK dotyczących projektu ustawy o prawach konsumentów

Trwają prace nad projektem ustawy o prawach konsumentów. W trakcie tych prac zostały zgłoszone liczne uwagi do projektu przez MSZ, MAiC oraz UOKiK. Ministerstwo sprawiedliwości, które prowadzi prace nad projektem zorganizowało dodatkowe konsultacje robocze z...