Zgłoszenie aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy

Zgłoszenie aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy