Zgłoszenie aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis główny danych dotyczących kasy

Zgłoszenie aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis główny danych dotyczących kasy