Bezpłatny audyt regulaminu dla klientów IWOCA

0,00  netto

Otrzymaj bezpłatnie i niezobowiązująco audyt Twojego regulaminu sklepu od prawników.

Korzyści dla sprzedawcy:

  • Doświadczony prawnik sprawdzi Twój regulamin za darmo
  • Dowiesz się czy masz klauzule niedozwolone
  • Otrzymasz odpowiedź w ciąg max 6h
  • Możesz być bezpieczny od pozwów sądowych od różnych stowarzyszeń konsumenckich
  • Możesz zadać pytanie naszemu prawnikowi

Jak to działa – 3 proste kroki:

  1. Składasz darmowe zamówienie, w którym w „uwagach do zamówienia”  podajesz link do swojego regulaminu sklepu internetowego lub adres strony O mnie w serwisie Allegro.
  2. Następnie nasz prawnik sprawdza Twój regulamin lub stronę O mnie na Allegro pod kątem ewentualnych klauzul niedozwolonych,
  3. Otrzymujesz mailową informację z wynikami audytu – specjalnie dla klientów IWOCA audyt zostanie przeprowadzony w ciągu 3 godzin w dni robocze.

Opis

UWAGA: w formularzu zamówienia, w polu o nazwie „Uwagi do zamówienia” – podaj link do regulaminu swojego sklepu lub Strony o mnie na Allegro.

Czym są klauzule niedozwolone?

Klauzula niedozwolona to zapis w umowie zawieranej z konsumentem, który kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interesy to klauzula niedozwolona. Dodatkowych warunkiem jest tutaj brak indywidualnego uzgodnienia danego zapisu z konsumentem.

Jakie jest ryzyko posiadania klauzul niedozwolonych?

Posiadanie klauzuli niedozwolone wiążą się dwoma podstawowymi zagrożeniami:

Ryzyko wytoczenia przeciwko sprzedawcy powództwa o uznanie takiego postanowienia za niedozwolone oraz ryzyko uznania posiadania klauzuli niedozwolonej za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

W obu powyższych wypadkach sprzedawca narażony jest przede wszystkim na antyreklamę – zarówno wpis w rejestrze klauzul niedozwolonych, jak i decyzja stwierdzająca naruszenie zbiorowych interesów konsumentów są publikowane publicznie i każdy ma do nich wgląd. Ponadto w obu przypadkach sprzedawca może ponieść znaczne koszty finansowe – w pierwszym przypadku związane z kosztami procesu i publikacji wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w drugim z możliwością nałożenia przez Prezesa UOKiK kary finansowej w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Pamiętaj! Audyt jest bezpłatny i niezobowiązujący