Prawo Wspólnotowe (UE)

Tutaj znajdziesz Prawo Wspólnotowe (UE) dla sklepów internetowych:

Dyrektywa o prawach konsumentów

Jest to ostatnio jeden z ważniejszych unijnych aktów prawnych związanych z prawami konsumenta i prowadzeniem sklepu internetowego. Na łamach naszego serwisu na bieżąco śledzimy prace związane z implementacją tej dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Dla niecierpliwych polecamy jednak tekst samej dyrektywy.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady >>