Rejestr klauzul niedozwolonych

Poniżej prezentujemy wybrane klauzule niedozwolone z branży handlu elektronicznego zamieszczone w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK (źródło: http://www.uokik.gov.pl). Sprawdź regulamin swojego sklepu internetowego, czy nie znajduje się w nim jedna z poniższych klauzul niedozwolonych:

Numer wpisu: 5014
Data wyroku: 2013-02-18
Piotr Karczewski – Digitalcomp Systemy Informatyczne
„Reklamacji podlegają wyłącznie fizyczne wady ukryte, powstałe z winy producenta w towarze niezużytym”

Numer wpisu: 5012
Data wyroku: 2013-03-28
Jarosław Szczotka
„Za opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej i firmy kurierskiej nie odpowiadamy”

Numer wpisu: 5011
Data wyroku: 2013-03-21
Iwona Bigońska
„Suma zwrotu dotyczy wyłącznie ceny zakupionego towaru-wszelkie koszty przesyłek w tym wypadku, pokrywa Klient”

Numer wpisu: 5008
Data wyroku: 2013-03-21
KLAWIKOWSKI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Pruszczu Gdańskim
„Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmy kurierskie lub pocztę”

Numer wpisu: 5003
Data wyroku: 2013-03-25
Jacek Dzik – „Dyc” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Poznaniu
„DYC nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy przewoźnika, jak również za uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu”

Numer wpisu: 4985
Data wyroku: 2013-03-04
Marcin Handzel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Midparts w Nowogrodzie Bobrzańskim
„Sklep Midparts.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy”

Numer wpisu: 4975
Data wyroku: 2013-03-27
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe CONTENT sp. z o.o. w Katowicach
„Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby CONTENT”

Numer wpisu: 4956
Data wyroku: 2013-01-11
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi w Krakowie
„Księgarnia internetowa www.ksiegarnia.piotrskarga.pl nie zwraca kosztów dostawy towaru do Klienta, ani nie pokrywa kosztów odesłania towaru”

Numer wpisu: 4955
Data wyroku: 2013-01-11
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi w Krakowie
„Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie towaru wraz z otrzymaną fakturą w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport”

Numer wpisu: 4954
Data wyroku: 2013-01-11
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi w Krakowie
„Zwracany towar nie może być używany, ani uszkodzony oraz musi posiadać oryginalne opakowanie”

Numer wpisu: 4921
Data wyroku: 2013-03-21
Ryszard Derc
„Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem hurtowni internetowej rozstrzyhane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy”

Numer wpisu: 4920
Data wyroku: 2013-03-21
Ryszard Derc
„Firma DERC nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku działań osób trzecich”

Numer wpisu: 4906
Data wyroku: 2013-02-25
Katarzyna Synakiewicz i Lilianna Ciubak – wspólniczki spółki cywilnej „Piątek Trzynastego”
„Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszty dostawy (…) towaru nie podlegają zwrotowi”

Numer wpisu: 4878
Data wyroku: 2013-03-12
Świstak.pl spółka z o.o. w Warszawie
„Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych zobowiązań wobec Zleceniobiorcy”

Numer wpisu: 4839
Data wyroku: 2013-02-01
Marek Osierda
„Właściciel sklepu ZooTilapia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia”

Numer wpisu: 4838
Data wyroku: 2013-02-01
Marek Osierda
„ZooTilapia.pl dokona zwrotu ceny produktu, koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi”

Numer wpisu: 4835
Data wyroku: 2013-02-06
Bartłomiej Gil
„W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia”

Numer wpisu: 4834
Data wyroku: 2013-02-01
ETIN GROUP Sp. z o.o. z Poznaniu
„KrainaHerbaty.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej”

Numer wpisu: 4818
Data wyroku: 2012-08-10
Józef Jakubowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „DEXTRA” z/s w Rzeszowie
„Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru (…) oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu”

Numer wpisu: 4817
Data wyroku: 2012-08-10
Józef Jakubowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „DEXTRA” z/s w Rzeszowie
„Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) (…)”

Numer wpisu: 4801
Data wyroku: 2013-03-25
Marek Żurek
„W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony”

Numer wpisu: 4800
Data wyroku: 2013-03-25
Marek Żurek
„Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru”

Numer wpisu: 4799
Data wyroku: 2013-03-25
Marek Żurek
„Towar nie może być zwrócony jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub plomby zabezpieczające towar”

Numer wpisu: 4798
Data wyroku: 2013-03-25
Marek Żurek
„Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni”

Numer wpisu: 4754
Data wyroku: 2013-04-05
Zbigniew Juraszewski – Gradlent Usługi Archiwistyczne Zbigniew Juraszewski w Bydgoszczy
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego”

Numer wpisu: 4748
Data wyroku: 2012-04-11
Power Paweł Gorczyca Marek Gołosiński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie
„Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z winy firmy kurierskiej”

Numer wpisu: 4745
Data wyroku: 2013-02-19
VINIFERA Sp. z o.o w Warszawie
„W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu szkodowego”, który jest dostępny u kuriera”

Numer wpisu: 4739
Data wyroku: 2013-03-06
Beata Gmurczyk
„Firma nasza nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru, wynikłych z winy firm kurierskich”

Numer wpisu: 4736
Data wyroku: 2013-02-13
Jerzy Szostak
„Royaltastes.eu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia z winy firmy kurierskiej”

Numer wpisu: 4735
Data wyroku: 2013-02-13
Jerzy Szostak
„Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Zamawiający”

Numer wpisu: 4734
Data wyroku: 2013-01-25
Cezary Warchoł
„Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszty przesyłki towaru nie są zwracane.”

Numer wpisu: 4733
Data wyroku: 2013-01-25
Dorota Kossowska
„Kraina Filcu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki”

Numer wpisu: 4731
Data wyroku: 2013-02-25
Wydawnictwo „Zielona Sowa” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
„Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora”

Numer wpisu: 4730
Data wyroku: 2013-01-25
Izabela Rechul
„Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń”

Numer wpisu: 4726
Data wyroku: 2013-03-28
Studio Avalon sp. j. W.Skrobiński, L.Borowicz z siedzibą w Olsztynie
„Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki”

Numer wpisu: 4724
Data wyroku: 2013-03-28
Studio Avalon sp. j. W.Skrobiński, L.Borowicz z siedzibą w Olsztynie
„Studio Avalon Sp. J. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu”

Numer wpisu: 4720
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik – Bookador.pl w Poznaniu
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Księgarni lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy”

Numer wpisu: 4719
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik – Bookador.pl w Poznaniu
„Przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy należy dołączyć protokół potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę”

Numer wpisu: 4718
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik – Bookador.pl w Poznaniu
„Towar foliowany musi być zwrócony w (…) nienaruszonym opakowaniu”

Numer wpisu: 4717
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik – Bookador.pl w Poznaniu
„Towar foliowany musi być zwrócony w oryginalnym (…) opakowaniu”

Numer wpisu: 4716
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik – Bookador.pl w Poznaniu
„(…) Klient może bez podania przyczyny zwrócić towar zakupiony w Księgarni w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany (…)”

Numer wpisu: 4715
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik – Bookador.pl w Poznaniu
„Księgarnia nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu (…)”

Numer wpisu: 4714
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik – Bookador.pl w Poznaniu
„Księgarnia nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z (…) włamania do sieci (…)”

Numer wpisu: 4713
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik – Bookador.pl w Poznaniu
„Księgarnia nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z (…) innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych”

Numer wpisu: 4708
Data wyroku: 2013-01-10
Tomasz Kuczyński
„3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty polskiej lub firmy kurierskiej)”

Numer wpisu: 4707
Data wyroku: 2013-01-10
Tomasz Kuczyński
„5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia”

Numer wpisu: 4688
Data wyroku: 2013-02-25
Kamila Kosk
„Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli czas dostawy przedłuża się z winy firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej”

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *