Akty prawne

Tutaj znajdziesz teksty najważniejszych ustaw i rozporządzeń związanych z prowadzeniem sklepu internetowego:

1. Ustawa, które reguluje przede wszystkim kwestie związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Jest to podstawowy akt regulujące kwestię reklamacji składanych przez konsumentów.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176)

2. Ta ustawa reguluje dwa sposoby zawierania umowy – poza lokalem przedsiębiorstwa (np. akwizycja) oraz na odległość (np. w sklepie internetowym). To właśnie w tej ustawie znajdziesz podstawowe regulacje dotyczące np. prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta, czy też obowiązków informacyjnych sprzedawcy.

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271

3. Współczesny sklep internetowy to nie tylko sprzedaż produktów, ale także zaawansowane narzędzia technologiczne, jak np. interaktywne formularze, czy konta udostępniające szereg narzędzi – te ostatnie to usługi świadczone drogą elektroniczną i zastosowanie znajdzie tutaj poniższa ustawa – nakłada ona obowiązek posiadania regulaminu takich usług.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

4. Będąc właścicielem sklepu internetowego przetwarzasz dane osobowe swoich klientów, m.in. w celu realizacji umowy sprzedaży i wysyłki towaru. W taki wypadku niezbędne jest spełnienie szeregu obowiązków, w tym informacyjnych o których mowa w poniższej ustawie.

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)

5. Teraz ustawa, która równie dobrze mogłaby być wymieniona jako pierwsza, gdyż jest to podstawowy akt prawny regulujący prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży. Znajdziesz tutaj również kwestie związane z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi, czyli reklamacji składanej przez klienta przedsiębiorcę.

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)