Planujesz w najbliższym czasie otwarcie swojego sklepu internetowego i zastanawiasz się jak napisać regulamin sklepu internetowego ? Zastanawiasz się czy regulamin sklepu jest obowiązkowy? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to ten artykuł jest dla Ciebie. W tym artykule opiszemy dlaczego sprzedawca internetowy powinien posiadać regulamin sklepu internetowego oraz wskażemy co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego.

PRAWO A REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Regulamin sklepu internetowego
jest obowiązkowy. Obowiązek posiadania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym wynika pośrednio z ustawy o prawach konsument, która wymaga od przedsiębiorcy poinformowania konsumenta o przysługujących mu prawach i obowiązkach, a także pozostałych elementach związanych z zakupem produktów w jego sklepie internetowym np. formami płatności czy czasem dostawy. Obowiązek posiadania regulaminu wynika również z kodeksu wykroczeń, który za brak dokumentu spełniającego wymagania ustawy o prawach konsumenta przewiduje nałożenie grzywny na przedsiębiorcę. Brak regulaminu może więc spowodować nie tylko nieporozumienia z klientami, ale również negatywne skutki prawne dla sprzedawcy.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPRZEDAWCY INTERNETOWEGO

Dla sklepu internetowego najważniejszym punktem regulaminu będą bez wątpienia warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym. Podstawowym jednak aktem prawnym, na którym powinna opierać się większość zapisów z regulaminu jest wskazana wyżej ustawa o prawach konsumenta, a zwłaszcza artykuł 12 tej ustawy, który nakazuje m.in. poinformowanie konsumenta o następujących kwestiach:

  • danych identyfikujących sprzedawcy, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany (numer NIP, REGON oraz KRS);
  • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu (jeżeli jest dostępny).
  • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorstwa
  • sposobie i terminie płatności za zakupiony produkt.
  • sposobie i terminie dostawy lub wykonania usługi.
  • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, kosztach zwrotu, oraz o wzorze formularza odstąpienia od umowy.
  • braku prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny lub okolicznościach, w których konsument traci to prawo.
  • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia produktu bez wad oraz procedurze składania i rozpatrywania reklamacji w sklepie internetowym, jeżeli produkt posiada wadę.
  • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Większość ze wskazanych powyżej informacji powinno znajdować się w udostępnionym klientowi regulaminie. Ważne, aby sprzedawca miał potwierdzenie, że klient zaakceptował regulaminem przed zawarciem umowy, dlatego podczas składania zamówienia w formularzu zamówienia powinien znaleźć się obowiązkowy do zaznaczenia przez klienta checkbox z akceptacją regulaminu.

USŁUGI ELEKTRONICZNE A REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

W regulaminie sklepu internetowego powinien znajdować się dokładny opis działania sklepu oraz wszystkich usług elektronicznych dostępnych na jego stronie. Bez wątpienia podstawową funkcją sklepu internetowego jest możliwość złożenia zamówienia na produkt za pośrednictwem formularza zamówienia. Oprócz tego sklep internetowy może posiadać dodatkowe usługi jak np. możliwość rejestracji konta czy zapisania się do usługi newsletter. W regulaminie sklepu nie może więc zabraknąć informacji o tym, czy dane usługi są odpłatne, czy też nieodpłatne, na jakich zasadach odbywa się korzystanie z nich, podawania jakich danych wymaga określona usługa oraz czy ma ona charakter jednorazowy, czy też ma charakter ciągły (np. w przypadku konta użytkownika). Usługodawca powinien również poinformować o zasadach zgłaszania reklamacji na te usługi.

W przypadku takich usług elektronicznych, które wymagają podania swoich danych osobowych w określonym celu, niezbędne będzie umieszczenie odpowiednich checkboxów, które osoba korzystająca z usługi obowiązana będzie zaznaczyć. W szczególności chodzi tutaj o oświadczenie o zapoznaniu się z polityką prywatności oraz zgodą na postanowienia regulaminu sklepu internetowego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM

Prowadząc sklep internetowy nie unikniesz przetwarzania danych osobowych np. swoich klientów. W związku z tym będzie Ciebie obowiązywać rozporządzenie RODO. W tym wypadku, jako administrator danych osobowych, będziesz musiał spełnić wymagane rozporządzeniem obowiązki informacyjne względem klientów. Możesz tego dokonać poprzez politykę prywatności Twojego sklepu internetowego. W polityce prywatności należy wskazać m.in. dane administratora danych osobowych, podstawę, okres oraz cele przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym, podmioty, którym mogą być przekazywane dane osobowe, a także prawa osoby, której dane są przetwarzane.

Polityka prywatności jest również dobrym miejscem na spełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego plików cookies. W zasadzie każdy sklep internetowy z tego rodzaju plików korzysta, aby m.in. zapamiętywać produkty dodane do koszyka w celu złożenia zamówienia, podawane przez klientów dane (np. z wypełnionych wcześniej formularzy zamówienia) czy identyfikacji usługobiorców jako zalogowanych w sklepie internetowym. Jako że nie ma możliwości wyłączenia używania plików cookies domyślnie dla każdego użytkownika, sprzedawca powinien informować osoby odwiedzające stronę, najlepiej poprzez widoczny komunikat na stronie głównej, o korzystaniu z plików cookies. Komunikat taki zawierać może odnośnik do polityki prywatności, w której z kolei zagadnienie zostanie omówione szerzej. Ostatnie orzeczenie TSUE poszerzyło obowiązki informacyjne w zakresie stosowania plików cookies na stronie internetowej, o czym szerzej piszemy w tym artykule:

Zmiany w polityce cookies: nowe obowiązki informacyjne w zakresie stosowania plików Cookies

PODSUMOWANIE

Z uwagi na liczne wymogi informacyjne, które nakłada ustawa o prawach konsumenta oraz rozporządzenie RODO należy posiadać regulamin sklepu internetowego. W Internecie można znaleźć wiele wzorów regulaminów sklepów, a nawet generatory gotowych dokumentów, jednak należy zachować szczególną ostrożność przy ich kopiowaniu, ponieważ nie zawsze mogą one być zgodne z prawem oraz dopasowane do Twojej działalności. Kopiowanie gotowych regulaminów może również stanowić naruszenie praw autorskich. Powielanie cudzych błędów – np. klauzul niedozwolonych może Cię kosztować karę finansową nakładaną przez UOKIK w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu i dostosowaniu regulaminu dla Twojego sklepu internetowego lub masz pytanie prawne z zakresu prowadzenia sprzedaży przez Internet  – nasi prawnicy służą pomocą.