Ochrona danych osobowych

Tutaj znajdziesz informacje o ochronie danych osobowych w sklepie internetowym.

Będąc właścicielem sklepu internetowego przetwarzasz dane osobowe swoich klientów, m.in. w celu realizacji umowy sprzedaży i wysyłki towaru. W taki wypadku niezbędne jest spełnienie szeregu obowiązków, w tym informacyjnych o których mowa w poniższej ustawie.

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)