Europejskie Zrzeszenie Handlu Wysyłkowego EMOTA będące jednocześnie politycznym rzecznikiem krajowych zrzeszeń sprzedawców wysyłkowych i internetowych, wprowadził własny znak zaufania. Certyfikat przyznawany będzie zweryfikowanym i najbardziej zaufanym przedsiębiorstwom internetowym.

EMOTA, które reprezentuje ponad 80% biznesów w europejskiej branży eCommerce, ma na celu utworzenie ujednoliconego i zharmonizowanego systemu kryteriów oceny e-handlu dla całej Europy. Ma to przyczynić się do poszerzenia granic handlu online. Według zrzeszenia EMOTA, jednakowy znak zaufania ułatwi zakupy transgraniczne oraz pomoże w przezwyciężeniu barier językowych.

Znak zaufania EMOTA pomoże przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, których marka nie jest jeszcze znana. Dzięki certyfikatowi będą mogły one zdobyć zaufanie klientów i przekonać ich do bezpiecznych zakupów. Co najważniejsze, korzyści będą obopólne, zyskają nie tylko konsumenci, ale przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy będą mieć szansę na rozbudowanie bazy klientów.

Przyznanie certyfikatu EMOTA zdaje się niezwykle istotne w kontekście nowych przepisów, które wejdą w życie w czerwcu 2014. Nowa Ustawa o prawach konsumentów ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich.

W wyniku wprowadzenia nowej ustawy, przepisy dotyczące ochrony konsumenta kupującego towar w sklepie internetowym mają być takie same dla klienta z Polski, Niemiec, czy Francji.
Jednakowy znak zaufania w branży eCommerce dla wszystkich krajów europejskich przyczyni się do unifkacji zasad zakupów internetowych oraz ujednolicenia przepisów dotyczących wysyłki towarów.

Polskie przedsiębiorstwa także mogą zostać uhonorowane certyfikatem dbałości o prawa konsumenta, respektowanym na terenie kraju. Przykładem jest certyfikat „Sklep Prokonsumencki”, który przede wszystkim jest gwarancją, że sklep posiada regulamin, dbający o prawa klienta, a sprzedawca przestrzega prostych i jasnych reguł związanych z reklamacją towaru i prawem odstąpienia od umowy. Sklep wyróżniony tym znakiem to sygnał, że prawa konsumentów są tutaj chronione.

prokonsumencki.pl

emota