Stwórz profesjonalny biznesplan dzięki aplikacji od NowyInteres.pl

NowyInteres.pl

Jest to zestaw kreatorów opisowych oraz finansowych umożliwiających grupową pracę nad biznesplanem. Dzięki nim stworzysz biznesplan oraz sprawdzisz opłacalność przedsięwzięcia!

Oto niektóre korzyści: 

 • Łatwy i wygodny program
 • Gotowe szablony
 • Pracę grupową
 • Bezpieczne transakcje PayPal, transferuj.pl
 • Wiele lat doświadczenia
 • Ponad 8 000 sprawdzonych biznesplanów

ni_logo (1)

Aplikacja jest kierowana dla startupów, małych i średnich przedsiębiorców, planujących utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz osób tworzących biznesplany dla inwestorów lub próbujących pozyskać kredyt bankowy dla rozwoju przedsiębiorstwa. Produkt kierowany jest także dla edukacji oraz firm i instytucji szkoleniowych w zakresie edukacji finansowej oraz managerskiej.

 • Łatwość i wygoda. NowyInteres.pl pozwala na szybkie sprawdzenie finansowych możliwości pomysłu na biznes. Twój plan biznesowy połączony z wybudowanymi formułami finansowymi może zostać sprawdzony pod kątem finansowym w horyzoncie od 1 do 10 lat.
 • Wbudowane formuły. Buduj swój plan nie zważając na arkusz kalkulacyjny. Po prostu wpisuj w kreatory plan sprzedaży, środki trwałe, kredyty, pożyczki, dotacje. Wszystkie kalkulacje odbywają się w tle. Poświęcaliśmy parę lat pracy aby zbudować model oparty na polskich zasadach rachunkowości abyś mógł wypróbować scenariusze które mają się sprawdzić w naszych realiach.
 • Gotowe szablony. System pozwala na utworzenie biznesplanu bazującego na typowym szablonie złożonego z 8 rozdziałów i 40 elementów jak opis firmy, analizę rynku, plan sprzedaży, model zatrudniania, finansowania itd. Możesz go zmodyfikować czyli usuwać lub wprowadzić własne elementy dokładnie tak jak potrzebujesz.
 • Twórz różne scenariusze. Możesz wersjonować swoje plany. Po prostu tworzysz kopię obecnego planu i możesz pracować nad rożnymi wariantami porównując planowane wyniki.
 • Automatyczne raporty. Model finansowy tworzy w tle najważniejsze raporty finansowe tj. bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów finansowych. Wszystkie raporty tworzone są w ujęciu założonego horyzontu czasowego.
 • Parametryzacja. Możesz zmieniać zaawansowane parametry finansowe planu jak stopę dyskontową, wysokość podatku dochodowego, zasady podziału zysków, wypłat dywidendy.
 • Praca grupowa. Do tworzenia biznesplanu możesz zapraszać inne osoby aby wspólnie pracować nad jego wyglądem. Możesz dać dostęp do całości planu i jego elementów lub wybranych części.
 • Działa na PC, Mac oraz tabletach. W pełni nowoczesna, responsywna technologia pozwala na wygodną pracę z każdego nowoczesnego urządzania. Nie potrzeba instalować niczego na Twoim stanowisku aby pracować jak zawsze.
 • Wskaźniki finansowe. Twórz kilkanaście ważnych wskaźników finansowych pokazujących efektywność Twojego przedsiębiorstwa w tle jak NPV, IRR, wskaźnik płynności, struktury kapitałowej, rentowności itd.