Odpowiedź sprzedawcy na reklamację towaru – dotyczy umów sprzedaży przed 25 grudnia

29,00  netto

Wzór pisma – odpowiedź Sprzedawcy na reklamację złożoną na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

Główne cechy wzoru pisma:

  • pliki w trzech formatach: docx, rtf oraz PDF
  • wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa oraz z podaniem podstawy prawnej odpowiedzi na reklamację złożoną przez konsumenta na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.)
  • umożliwia sprzedawcy złożenie oświadczenia o odrzuceniu reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową

Wzór oświadczenia po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez sprzedawcę należy przesłać konsumentowi.

Oszczędź jeszcze więcej i kup komplet wszystkich pism w niższej cenie – sprawdź!

Wzór pisma – odpowiedź Sprzedawcy odrzucająca reklamację złożoną na podstawie niezgodności z towaru z umową.

Specjalnie dla Sprzedawców internetowych przygotowaliśmy wzór pisma – odpowiedź Sprzedawcy na reklamację złożoną na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Pismo znajdzie zastosowanie do umów sprzedaży zawartych przed 25 grudnia 2014 roku.

Wzór oświadczenia po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez sprzedawcę należy przesłać konsumentowi.

Główne cechy wzoru pisma:

  • pliki w trzech formatach: docx, rtf oraz PDF
  • wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa oraz z podaniem podstawy prawnej odpowiedzi na reklamację złożoną przez konsumenta na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.)
  • umożliwia sprzedawcy złożenie oświadczenia o odrzuceniu reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową

Wzór oświadczenia po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez Sprzedawcę należy przesłać konsumentowi.

Odpowiedź na reklamację.

Na podstawie art. 10. ust. 1. ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. W tym dwuletnim okresie przez okres pierwszych 6 miesięcy to sprzedawca, chcąc się zwolnić z odpowiedzialności z tej odpowiedzialności, powinien udowodnić konsumentowi, że sprzedał mu pełnowartościowy produkt. Po upływnie 6 miesięcy obowiązek wykazania, że towar był wadliwy już w chwili zakupu spada na konsumenta. W piśmie obszernie wyjaśniono dlaczego, przedstawiono wyroki Sądów i poglądy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Trzeba podkreślić, że ww. ustawa wprowadza także domniemanie, że jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do żądania konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Dlatego tak ważna jest Twoja szybka odpowiedź.