Wzór pisma reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową

39,00  netto

Interaktywny wzór pisma reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową.

Wzór pisma dotyczy umów zawartych przed 25 grudnia 2014

Główne cechy wzoru pisma:

 • aktywny formularz pdf
 • zgodny z umowami zawartymi przed 25 grudnia 2014
 • umożliwia konsumentowi złożenie reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową
 • pozwala sprawnie obsłużyć reklamację

Wzór pisma reklamacyjnego można zamieścić do pobrania na stronie sklepu internetowego. Po pobraniu konsument ma możliwość uzupełnienia wzoru pisma za pomocą zwykłego programu do czytania plików PDF – np. Acrobat Reader. Następnie wystarczy wydrukować, podpisać i wysłać do sprzedawcy.

Oszczędź jeszcze więcej i kup komplet wszystkich pism w niższej cenie – sprawdź!

Wzór pisma reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczy umów zawartych przed 25 grudnia 2014

Specjalnie dla sprzedawców internetowych przygotowaliśmy interaktywny wzór pisma reklamacyjnego– pozwoli on zaoszczędzić czas i sprawnie obsłużyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową. Wzór pisma reklamacyjnego został tak zaprojektowany aby konsument mógł uniknąć zgłoszenia błędnego żądania przy reklamacji - pozwoli to sprawnie obsłużyć proces reklamacji.

Interaktywny wzór pisma reklamacyjnego dotyczy reklamacji towaru z tytułu niezgodności towaru z umową. Jest gotowy do pobrania niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Główne cechy produktu:

 • aktywny formularz pdf
 • zgodny z aktualnymi przepisami prawa
 • umożliwia konsumentowi złożenie reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową
 • pozwala sprawnie obsłużyć reklamację

Wzór pisma reklamacyjnego można zamieścić do pobrania na stronie sklepu internetowego. Po pobraniu konsument ma możliwość uzupełnienia wzoru pisma za pomocą zwykłego programu do czytania plików PDF - np. Acrobat Reader. Następnie wystarczy wydrukować, podpisać i wysłać do sprzedawcy.

Promocja pisma reklamacyjnego!

Ważne! Wzór pisma jest zupełnie darmowy dla sprzedawców internetowych. Polecamy również wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który również jest darmowy.

Niezgodność towaru z umową - co to takiego?

Regulacja dotycząca niezgodności towaru z umową została zawarta w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami tam zawartymi sprzedawca odpowiada wobec konsumenta, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową (w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania).

Z niezgodnością towaru z umową mamy do czynienia w następujących wypadkach:

 • towar nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub nie ma cech okazanej kupującemu próbki albo wzoru,
 • towar nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy (chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru),
 • towar nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju,
 • towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela (w szczególności uwzględnia się tutaj zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować,
 • za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

Wersja 1.0