Wzór pisma – Odpowiedź sprzedawcy do konsumenta nieuznająca reklamacji

39,00  netto

Odpowiedź sprzedawcy do Klienta – konsumenta na reklamację towaru z tytułu rękojmi – dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r. (odpowiedź nieuznająca reklamacji)

Główne cechy wzoru pisma: 

  • wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa oraz z podaniem podstawy prawnej odpowiedzi na reklamację;
  • dostosowane do sytuacji nieuznania reklamacji klienta – konsumenta;
  • pliki w dwóch formatach: docx oraz PDF;
  • umożliwia przygotowanie profesjonalnej odpowiedzi na reklamację złożoną na podstawie rękojmi przez konsumenta;
  • zawiera komentarze objaśniające poszczególne zapisy. 

Wzór odpowiedzi po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez sprzedawcę należy przesłać klientowi – konsumentowi – takie pismo może być przesłane pocztą elektroniczna, ale dla zwiększenie skuteczności zalecamy jego przesłanie listem poleconym.

W razie pytań lub chęci przygotowania indywidualnie dopasowanej odpowiedzi prosimy o kontakt z naszymi prawnikami – kontakt@centrumsprzedawcy.pl

Oszczędź jeszcze więcej i kup komplet wszystkich pism w niższej cenie – sprawdź!

Wzór pisma dla sprzedawców internetowych – Odpowiedź sprzedawcy do Klienta - konsumenta na reklamację towaru z tytułu rękojmi – dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r. (odpowiedź nieuznająca reklamacji)

Specjalnie dla sprzedawców internetowych przygotowaliśmy wzór pisma – odpowiedź sprzedawcy na reklamację z tytułu rękojmi, które można wysłać do klienta - konsumenta w przypadku, w którym uważa, że złożona przez niego reklamacja nie zasługuje na uwzględnienie.  Pismo znajdzie zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r.

Wzór odpowiedzi po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez sprzedawcę należy przesłać klientowi - konsumentowi – takie pismo może być przesłane pocztą elektroniczna, ale dla zwiększenie skuteczności zalecamy jego przesłanie listem poleconym

Główne cechy wzoru pisma: 

  • wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa oraz z podaniem podstawy prawnej odpowiedzi na reklamację;
  • dostosowane do sytuacji nieuznania reklamacji klienta - konsumenta;
  • pliki w dwóch formatach: docx oraz PDF;
  • umożliwia przygotowanie profesjonalnej odpowiedzi na reklamację złożoną na podstawie rękojmi przez konsumenta;
  • zawiera komentarze objaśniające poszczególne zapisy. 

Odpowiedź na reklamację.

Na podstawie art. 556 kodeksu cywilnego sprzedawca odpowiada względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Jest to odpowiedzialność z tytułu rękojmi, która nie może być mylona z odpowiedzialnością z tytułu gwarancji. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w okresie 2 lat od dnia wydania produktu kupującemu, przy czym istnieje domniemanie, że jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia jej wydania to sprzedawca powinien udowodnić, że sprzedał produktu pełnowartościowy. Po upływie roku obowiązek ten przechodzi na kupującego.

Bardzo istotne jest również to, że jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej złożenia uważa się, że uznał ją za uzasadnioną i kupujący ma prawo domagać się realizacji żądania, które wskazał w reklamacji.

Dlatego Twoja szybka odpowiedź jest bardzo ważna.

 W razie pytań lub chęci przygotowania indywidualnie dopasowanego wezwania prosimy o kontakt z naszymi prawnikami – kontakt@centrumsprzedawcy.pl