Odpowiedź sprzedawcy na reklamację towaru – dotyczy umów sprzedaży od 25 grudnia

39,00  netto

Profesjonalny wzór pisma – odpowiedź Sprzedawcy na reklamację złożoną na podstawie Kodeksu cywilnego (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r.).

Główne cechy wzoru pisma:

  • pliki w trzech formatach: docx, rtf oraz PDF
  • wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa oraz z podaniem podstawy prawnej odpowiedzi na reklamację złożoną przez konsumenta na podstawie rękojmi z Kodeksu Cywilnego
  • umożliwia sprzedawcy złożenie oświadczenia o odrzuceniu reklamacji z tytułu rękojmi

Wzór oświadczenia po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez sprzedawcę należy przesłać konsumentowi.

Oszczędź jeszcze więcej i kup komplet wszystkich pism w niższej cenie – sprawdź!

Wzór pisma – odpowiedź Sprzedawcy na reklamację złożona na podstawie rękojmi (odrzucenie reklamacji).

Specjalnie dla Sprzedawców internetowych przygotowaliśmy wzór pisma – odpowiedź Sprzedawcy na reklamację złożoną na podstawie rękojmi z Kodeksu Cywilnego. Pismo znajdzie zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku.

Wzór oświadczenia po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez sprzedawcę należy przesłać konsumentowi.

Główne cechy wzoru pisma:

  • pliki w trzech formatach: docx, rtf oraz PDF
  • wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa oraz z podaniem podstawy prawnej odpowiedzi na reklamację złożoną przez konsumenta z tytułu rękojmi z Kodeksu Cywilnego
  • umożliwia sprzedawcy złożenie oświadczenia o odrzuceniu reklamacji z tytułu rękojmi.

Wzór oświadczenia po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez Sprzedawcę należy przesłać konsumentowi.

Odpowiedź na reklamację

Na podstawie art. 556 Kodeksu Cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Ponadto zgodnie z art. 568. § 1. in principio ww. ustawy sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

W tym dwuletnim okresie przez okres pierwszego roku to sprzedawca, chcąc się zwolnić z tej odpowiedzialności, powinien udowodnić konsumentowi, że sprzedał mu pełnowartościowy produkt. Po tym okresie w razie sporu to konsument będzie więc musiał wykazać istnienie wady w chwili zakupu. Tak wynika z ogólnej zasady sformułowanej w art. 6 Kodeksu Cywilnego.

Trzeba podkreślić, że Kodeks Cywilny wprowadza także domniemanie, że jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do żądania konsumenta (gdy konsument żądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny) w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Dlatego tak ważna jest Twoja szybka odpowiedź.