Wiele osób, które zamierzają prowadzić sklep internetowy zadaje sobie pytanie, czy do jego prowadzenia niezbędne jest otworzenie firmy? Otóż prowadzenie sklepu internetowego jest prowadzeniem działalności gospodarczej co sprawia, że założenie działalności gospodarczej jest jak najbardziej wymagane.

Co to jest działalność gospodarcza?

Definicję legalną tego terminu możemy znaleźć w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa z dnia 2 lipca 2004 r., Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami), która stanowi że: działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i stały. Sklep internetowy to nic innego, jak działalność handlowa, tylko że prowadzona poprzez kanał elektroniczny, jakim jest internet i dla prawodawcy nie różni się niczym od normalnego, fizycznego sklepu.

Warto w tym miejscu przytoczyć np. orzeczenie o sygnaturze SA/Ol 270/11 – Wyrok WSA w Olsztynie, w którym to orzeczeniu w/w sąd uznaje sprzedaż w internecie za działalność gospodarczą

Jakie formalności powinien załatwić każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą?

Otworzenie sklepu Internetowego wiąże się z dokonaniem kilku czynności formalnych, do których należą przede wszystkim załatwienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz uzyskanie NIP i REGON.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej załatwiamy w właściwym miejscowo urzędzie gminy, w którym zamierzamy prowadzić działalność. We wniosku podajemy dane takie jak: nazwa, czyli firma, adres prowadzonej działalności czy zakres działalności PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Kolejno należy złożyć wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, czyli REGON, co załatwiamy w urzędzie statystycznym. W przypadku nieposiadania numeru ewidencji podatkowej, czyli NIP, należy także złożyć wniosek w urzędzie skarbowym o jego nadanie.

W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić ten fakt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zgłaszamy płatnika składek, zgłoszenie do ubezpieczeń oraz składni zdrowotnej, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani.

Według obecnych przepisów czynności zgłoszeniowe można załatwić tylko w urzędzie gminy, który to przekazuje pozostałym instytucjom (ZUS, GUS itp.) informacje o rozpoczęciu działalności gospodarczej, więc nie jest konieczne abyśmy dokonywali tych czynności sami, jednakże w praktyce załatwienie powyższych zgłoszeń samemu zajmuje mniej czasu.

Obecnie wszelkie powyżej opisane czynności można przeprowadzić on-line poprzez zalogowanie się do witryny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Złożenie elektronicznego wniosku jest jednoczesnym zgłoszeniem do ZUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Dzięki temu unikniemy straty czasu oraz zbędnego stania w kolejkach. Należy również dodać, że rozpoczynając działalność gospodarczą, ponosimy tylko koszt opłaty skarbowej przy zgłoszeniu podatku VAT w US w wysokości 170 zł.

Czy prowadząc sklep internetowy muszę mieć rachunek bankowy?

Polskie przepisy prawne nie nakładają obowiązku posiadania przez przedsiębiorcę rachunku bankowego. Niekiedy wymagane są rozliczenia bezgotówkowe (jak na przykład z ZUS), jednak nie jest to tożsame z obowiązkiem otwierania rachunku bankowego. Co więcej, można używać nawet swojego prywatnego rachunku, jeśli przedsiębiorca ma taką wolę. Jednak z praktycznego punktu widzenia, szczególnie w przypadku prowadzenia sklepu Internetowego, konto firmowe się przydaje, gdyż większość rozliczeń odbywa się bezgotówkowo przy zastosowaniu elektronicznych instrumentów bankowych.

Czy trzeba mieć własnego księgowego?

Prowadząc działalność gospodarczą nie musimy korzystać z pomocy księgowego, a wszelkie czynności związane z rozliczeniami urzędowymi możemy przeprowadzać sami, we własnym zakresie. Nie są to czynności skomplikowane, gdyż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymagane jest prowadzenie tak zwanej pełnej księgowości (co jest już wymogiem w przypadku prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Koszt księgowego to kilkaset złotych w skali miesiąca, za co otrzymujemy pełen wachlarz usług, w szczególności rozliczeń z Urzędem Skarbowym, obliczanie składek do ZUS czy rozliczanie formularzy PIT. Można również spróbować się rozliczać samodzielnie lub korzystać z księgowości internetowej (tutaj ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych miesięcznie).