Po ostatniej fali maili w sprawie zgłoszeń zbiorów danych osobowych do GIODO wielu sprzedawców, którzy już dokonali zgłoszenia zadało sobie pytanie – w jaki sposób można sprawdzić lub potwierdzić fakt zgłoszenia do GIODO. W niniejszym wpisie odpowiadamy na to pytanie. 

2 sposoby na sprawdzenie, czy przedsiębiorca zarejestrował zbiór danych osobowych w GIODO

Obecnie mam dwie możliwości potwierdzenia, czy dany przedsiębiorca (np. sprzedawca internetowy) dokonał  rejestracji swoich zbiorów danych osobowych do GIODO:

1) sprawdzenie w wyszukiwarce na stronie GIODO, czy dany zbiór został zarejestrowany.

2) otrzymanie zaświadczenia przez administratora danych o zarejestrowaniu zgłoszonego przez niego zbioru danych w GIODO.

Oba te sposoby omówimy bardziej szczegółowo poniżej. Dla przypomnienia – 99 % sprzedawców internetowych ma taki obowiązek i ze swojej strony nie zalecamy unikania tego obowiązku.

Obowiązek zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ciąży na administratorze danych, czyli podmiocie decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Takim administratorem jest np. sprzedawca internetowy, który przetwarza dane w celu realizacji zamówienia – w tym np. wysyłki towaru, czy obsługi reklamacji.
Ważne! Zgłoszenia zbioru do rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem przetwarzania danych, Zgodnie z prawem administrator danych może rozpocząć ich przetwarzanie w zbiorze po zgłoszeniu tego zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Rozpoczęcie przetwarzania danych to pierwsza czynność, jaką administrator wykona na danych, tj. przed pozyskaniem pierwszych danych do zbioru

Sprawdzenie w wyszukiwarce na stronie GIODO, czy dany zbiór został zarejestrowany

W tym wypadku sprawdzenia może dokonać każdy zainteresowany. Wystarczy wejść na stronę wyszukiwarki dostępnej na stronie GIODO: wyszukiwarka GIODO, a następnie podać jedne z poniższych danych aby sprawdzi, czy dany administratora danych osobowych dokonał zgłoszenia:

Wyszukiwarka na stronie GIODO

Wyszukiwarka na stronie GIODO

Dodajmy, że jest to najprostsze i darmowe rozwiązanie pozwalające szybko sprawdzić, czy dany administratora danych osobowych dokonał zgłoszenia swojego zbioru danych osobowych.

Zaświadczenia o zarejestrowaniu zgłoszonego zbioru danych w GIODO

Drugim rozwiązanie jest uzyskanie zaświadczenia o zarejestrowaniu zgłoszonego zbioru danych w GIODO. Takie zaświadczenia może otrzymać jedynie sam administrator danych osobowych, który dokonał zgłoszenia danego zbioru.

Koszt otrzymania zaświadczenia to 17 zł (koszt opłaty skarbowej.

Aby otrzymać takie zaświadczenia administrator danych osobowych składa wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych. Wniosek należy wysłać na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Wniosek można złożyć na piśmie wysyłając pocztą na adres Biura GIODO, składając go osobiście w kancelarii Biura GIODO lub wysyłając drogą elektroniczną. Wniosek składany elektronicznie należy podpisać podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu albo profilem zaufanym ePUAP. We wniosku należy podać nazwę zbioru oraz jeżeli są znane numer zgłoszenia i numer księgi rejestrowej.

Przykładowy wzór wniosku dostępny jest na stronie GIODO tutaj: wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych.

Podsumowanie

Powyżej przedstawiliśmy dwa sposoby sprawdzenia / potwierdzenia faktu rejestracji zbioru danych osobowych do GIODO. Pierwszy z nich to darmowe narzędzie dostępne dla każdego zainteresowanego, które pozwala w łatwy i szybki sposób sprawdzić fakt rejestracji lub jej braku. Drugi sposób to narzędzie wyłącznie dla administratorów danych osobowych.