Generalny inspektor ochrony danych osobowych złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa przez podmioty podające się jako kancelarie i stowarzyszenia działające na rzecz konsumentów.

Rozchodzi się dokładnie o „Kancelarię Liberty” oraz stowarzyszenia „Bądźmy Legalni” i „Legalni z Prawem”, które rozsyłały masowo maile do przedsiębiorców o niedopełnieniu przez nich obowiązku rejestracji zbiorów baz danych osobowych w GIODO. W treści maila grożono przedsiębiorcom, że jeśli nie dokonają rejestracji w ciągu trzech dni, to nadawca wiadomości sam doniesie o braku rejestracji.

Wiadomość w takiej formie jednoznacznie wprowadza adresatów w błąd, zobowiązując ich do zgłoszenia zbiorów danych bez względu na to, czy taki obowiązek ich dotyczy, czy nie.
GIODO w wydanym komunikacie zajmuje jasne stanowisko w sprawie rejestracji zbiorów przez sprzedawców i właścicieli witryn:

[…]3. Zgodnie z art. 40 u.o.d.o., administrator danych jest zobowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, które wymienia art. 43 ust. 1 i 1a u.o.d.o. Zatem to do administratorów danych osobowych – również właścicieli stron internetowych, przez których działalność dokonywane jest przetwarzanie danych osobowych – należy przede wszystkim ocena, czy posiadają oni zbiór danych o charakterze osobowym oraz analiza przesłanek ewentualnie wyłączających zgłoszenie zbioru na podstawie art. 43 ust. 1 i 1a u.o.d.o., przy czym ostateczna decyzja w przedmiocie rejestracji czy odmowy rejestracji zbioru należy do GIODO w trybie przewidzianym przepisami u.o.d.o.Przykładowo, gdy dane klienta są wykorzystywane np. w celu dostarczenia przesyłki z zamówionym towarem albo na potrzeby marketingowe bądź różnego rodzaju akcji lojalnościowych, utrzymywania kontaktów z klientami czy przesyłania Newslettera, to wówczas należy zgłosić tworzony na te potrzeby zbiór danych do rejestracji GIODO

GIODO podkreśla, że ustawa o ochronie danych osobowych określa przypadki wyłączenia z tego obowiązku, a sam fakt niezgłoszenia zbioru do GIODO nie przesądza o popełnieniu przestępstwa, a nikt poza GIODO nie może decydować o przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

Komunikat dostępny pod adresem: http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/9594/j/pl/