Kolory w sklepie internetowym

Z pewnością zastanawialiście się kiedyś czy istnieje wzornik barw, paleta kolorów, z której należy korzystać prowadząc działalność gospodarczą związaną z kolorystyką. Byłby on niezwykle przydatny do sprecyzowania barwy, jej odcieni oraz nasycenia. Polski ustawodawca nie przewiduje jednak żadnego oficjalnie obowiązującego wzornika barw czy palety kolorów. Istnieją natomiast metody, którymi można posługiwać się przy określaniu barwy.

Koło kolorów

Koło barw to nic innego jak graficzny model poglądowy objaśniający zasady mieszania się i powstawania barw. Umowny początek koła kolorów rozpoczyna się w miejscu gdzie znajduje się odcień czystej czerwieni. Kolor zielony znajduje się na linii ustawionej pod kątem 120 stopni w stosunku do punktu „zerowego”- czerwonego, natomiast niebieski na linii ustawionej pod kątem 240 stopni w stosunku do tego punktu. Koło kolorów służy głównie do odczytu odcieni barwy, które to stanowią kąt określający położenie barwy na kole. Będąc przy temacie odcieni nie sposób nie wspomnieć o nasyceniu barw. Jest to nic innego jak „ilość” światła białego w kolorze. W tym miejscu warto zaznaczyć, że nasycenie nie jest tym samym co jaskrawość. Oznacza ona bowiem zmianę jasności barwy, która nie pociąga za sobą zmianę nasycenia. Jasność barwy natomiast to zmiana jasności, przy której nasycenie ulega zmianom.

wzor1

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_barw

 

Dowolny kolor można rozłożyć na trzy barwy składowe. Po zmieszaniu ich w określonych proporcjach uzyskamy ten właśnie kolor (Uwaga! Teoria ta nie działa odwrotnie!).

Istnieją powszechnie stosowane modele barw w obrocie. Poniżej przybliżymy nieco niektóre z nich.

 

  1. MODEL RGB

Model RGB jest najpopularniejszym stosowanym modelem. Jest on modelem przestrzeni barw wynikającym z właściwości odbiorczych oka ludzkiego. Polega na zamieszczeniu w odpowiednich proporcjach trzech wiązek światła:

-R- czerwonej (ang. Red)

-G- zielonej (ang. Green)

– B- niebieskiej (ang. Blue).

Następne barwy powstają z kombinacji tych kolorów.

Kolor RGB(0,0,0) odpowiada kolorowi czarnemu. Kolor RGB(1,1,1) odpowiada bieli.

Największą wadą tego modelu jest duża trudność w uzyskaniu identycznych kolorów na różnych urządzeniach oraz dość duże ograniczenia w ilości barw.

wzor2

Źródło: http://blog.racymind.pl/design/rgb-kontra-cmyk-siec-kontra-druk/

 

  1. MODEL CMY i CMYK

Model CMY składa się z trzech podstawowych barw:

–  C- cyjan (żółto-niebieski)

– M- magneta (purpura)

-Y- yellow (żółty)

W praktyce ciężko jest uzyskać kolor czarny, dlatego do modelu CMY dodano również barwę black- tak powstał CMYK.

-C– cyjan (ang. Cyan)

-M- magneta (ang. magenta)

-Y- żółty (ang. Yellow)

-K- czarny (ang. Black)

Barwy „ostateczne” powstają poprzez łączenie barw z wzornika. Należy pamiętać, że model CMYK nie jest wszędzie jednakowy- odcienie kolorów mogą się od siebie różnić.

wzor3

Źródło: http://blog.racymind.pl/design/rgb-kontra-cmyk-siec-kontra-druk/

 

  1. MODEL PANTONE

Jest to model barw, w którym kolory oznaczone są numerami. Kolory powstały wskutek zmieszania 18 pigmentów. System Pantone przewiduje również kolory takie jak, np. metaliczne i neonowe.

 

  1. MODEL HKS

Model barw HKS otrzymuje się poprzez zmieszanie 9 kolorów podstawowych oraz bieli i czerni. System ten odróżnia to, że jako jedyny dopasowuje farbę do podłoża. Każdy kolor ma więc swój indywidualny numer oraz oznaczenie określające podłoże, na którym stosuje się farbę.

 

  1. MODEL CIEXYZ

Jest to model barw trójwymiarowy, którego współrzędne odpowiadają procentowemu udziałowi trzech barw: czerwonej (RED), zielonej (GREEN) I niebieskiej (BLUE).

Należy natomiast pamiętać, że żaden z tych modeli nie jest narzucany, są one jedynie powszechnie stosowane. Ostatecznie wybór należy do użytkownika.

wzor4

Źródło: http://smurf.mimuw.edu.pl/external_slides/Swiatlo_i_barwa_w_grafice_komputerowej/Swiatlo_i_barwa_w_grafice_komputerowej.html

 

  1. Modele HSL i HSV

Zacznijmy od modelu HSL. Jest to kombinacja trzech liczb, z których pierwsza określa odcień barwy, druga nasycenie a trzecia jasność.

W modelu HSV natomiast każdą barwę opisuje trójka liczb z których pierwsza określa odcień barwy, druga jej nasycenie a trzecia jaskrawość.

Modele te rozpatrywane są jako stożki, których podstawą jest koło kolorów.

 

 wzor5

Źródło: http://www.cuneytozdas.com/software/3dsmax/ColorCorrect/help/FAQ.htm

 

 Podsumowanie

Ustawodawca Polski nie narzuca żadnego wzornika barw. Istnieją natomiast modele powszechnie używane w obrocie, które pomagają precyzyjniej określić dany kolor. Modele RGB, CMY, CMYK, PANTONE, HKS, CIEXYZ, HSV i HSL to jedynie niektóre z nich.