Każdego roku Komisja Europejska przeprowadza przegląd stron internetowych pod kątem naruszeń praw konsumentów w państwach członkowskich. Mogło by się wydawać, że powszechna znajomość obowiązków sprzedawców internetowych, z roku na rok rośnie, jednak co wynika z przeglądu Komisji Europejskiej, w dalszym ciągu mamy do czynienia z szeregiem nieprawidłowości.

Sprawdź, czy opublikowane wyniki przeglądu mogą odnosić się także do Twojego sklepu internetowego.

 

„Akcja kontrolna UE”

 

Ogólnoeuropejski przegląd stron internetowych polega na corocznych kontrolach sklepów internetowych przeprowadzanych równolegle przez urzędy ochrony konsumentów w państwach członkowskich. Celem przeprowadzanych kontroli jest weryfikacja przestrzegania unijnych przepisów prawa konsumenckiego.

Przegląd został przeprowadzony w listopadzie zeszłego roku przez urzędy ochrony konsumentów w 24 państwach członkowskich UE, a także  w Norwegii i Islandii.

 

Około 60 % stron internetowych zawierało nieprawidłowości

 

22 lutego Komisja Europejska oraz krajowe urzędy ochrony konsumentów opublikowały wyniki corocznej akcji kontrolnej. Weryfikacji podlegało 560 różnorodnych sklepów internetowych oferujących różnorodne towary, usługi, treści cyfrowe, odzież, obuwie, oprogramowanie komputerowe oraz bilety.  Wykryte nieprawidłowości dotyczą w głównej mierze sposobu prezentowania cen, a  także ofert specjalnych i obniżek w sklepach.

Przechodząc do szczegółowej analizy wyników kontroli –  w przypadku 31 % stron internetowych, w których dostępne były różnorodne promocje i obniżki, krajowe urzędy ochrony konsumentów podkreślały, że oferty specjalne nie wydają się być prawdziwe, bądź są niejasne pod kątem sposobu obliczania ceny końcowej.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Komisji Europejskiej, na 211 stronach internetowych cena końcowa w momencie płatności była wyższa niż początkowo oferowana cena. 39 proc. sprzedawców nie zamieściło właściwych informacji o dodatkowych, nieuniknionych opłatach za dostawę, o metodach płatności, opłatach za rezerwacje i innych podobnych opłatach dodatkowych. Prawo ochrony konsumentów UE zobowiązuje sprzedawców do przedstawiania cen uwzględniających wszystkie obowiązkowe koszty, a jeżeli takich kosztów nie da się z góry obliczyć, należy przynajmniej w jasny sposób poinformować konsumentów o ich istnieniu.

W 59 proc. stron objętych przeglądem sprzedawcy nie dopełnili obowiązku zapewnienia łatwego dostępu do platformy internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Udzielenie takiego dostępu jest obowiązkowe na mocy prawa UE. Platforma ODR umożliwia konsumentom i sprzedawcom rozstrzyganie sporów bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

W przypadku prawie 30 proc. stron internetowych stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do sposobu przedstawiania informacji na temat prawa konsumentów do odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem UE należy podawać konsumentom jasne informacje o przysługującym im prawie do odstąpienia od umowy w momencie dokonywania zakupów przez internet.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Vĕra Jourová, podkreśliła, że krajowe urzędy podejmą stosowne kroki w zakresie wykrytych naruszeń: Zakupy przez internet dają konsumentom wiele możliwości. Ponad połowa stron internetowych wykazuje jednak nieprawidłowości, przede wszystkim jeśli chodzi o sposób prezentowania informacji o cenach i obniżkach. Należy z tym skończyć, gdyż konsumenci często otrzymują informacje wprowadzające w błąd, a ceny są wyższe niż zakładali. Jestem bardzo zaniepokojona tym, na jak wielu stronach internetowych występują problemy – mam nadzieję, że nie są one zamierzone. Sprzedawcy internetowi muszą w pełni przestrzegać unijnych zasad ochrony konsumentów. Krajowe urzędy ochrony konsumentów, przy wsparciu Komisji, podejmą teraz niezbędne kroki, aby zapobiegać takim nieuczciwym praktykom handlowym.

 

Jakie są dalsze kroki w przypadku wykrycia podobnych naruszeń w sklepie internetowym ?

 

W przypadku wykrycia naruszeń i nieprawidłowości w zakresie ochrony konsumentów – urzędy ochrony konsumentów uruchamiają krajowe procedury egzekucyjne w stosownych przypadkach, aby zapewnić pełne przestrzeganie przepisów przez sprzedawców.

Co do sankcji jakie może nałożyć polski UOKiK, wystarczy jedno postanowienie niedozwolone zawarte w regulaminie, aby sprzedawca mógł ponieść koszt około 1000-1500 zł w razie wszczęcia postępowania sądowego o stosowanie klauzuli niedozwolonej.

Nie należy oczywiście zapominać o szerszych uprawnieniach Prezesa UOKiK, który w razie stosowania przez sprzedawcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów (czyli np. stosowania klauzuli niedozwolonej lub posiadania braków informacyjnych) może nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

 

Sprawdź czy wykryte przez KE naruszenia nie występują także w Twoim sklepie

 

Weryfikując występowanie ewentualnych nieprawidłowości w sklepie zwróć między innymi uwagę na:

  • sposób prezentowania cen
  • jasny sposób obliczania ceny końcowej produktu w przypadku obniżek, ofert specjalnych
  • faktyczne stosowanie udzielanych obniżek, promocji
  • zamieszczanie informacji o dodatkowych opłatach np. za dostawę, o sposobach płatności, opłatach za rezerwację
  • zapewnienie łatwego dostępu do platformy internetowej ODR
  • jasne i czytelne pouczenia konsumenta o przysługującym prawie odstąpienia od umowy.

 

Nie ryzykuj – zadbaj o spełnienie wszystkich wymogów

 

Oczywiście, wskazane w ramach tego wpisu nieprawidłowości to tylko kilka z wielu różnorodnych naruszeń, jakie można spotkać w sklepach internetowych. Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twój sklep internetowy jest dostosowany do wszystkich wymogów prawnych, zapraszamy do kontaktu.

Nasi prawnicy przeprowadzą audyt Twojego sklepu, a w razie wykrycia naruszeń – otrzymasz konkretne uwagi do wdrożenia.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu Komisji Europejskiej dostępnego na stronie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1333_pl.htm?fbclid=IwAR1h4jQ6L0SlWMn5j_6N1Pns9mKF_fq31X8g76wz5pzAAjRV3DggI2Dha4k