Trwają prace nad projektem ustawy o prawach konsumentów. W trakcie tych prac zostały zgłoszone liczne uwagi do projektu przez MSZ, MAiC oraz UOKiK. Ministerstwo sprawiedliwości, które prowadzi prace nad projektem zorganizowało dodatkowe konsultacje robocze z przedstawicielami w/w urzędów w celu omówienia kwestii podniesionych w zgłoszonych przez nie uwagach.

MS odniosło się po kolei do zgłaszanych uwag. Z wynikiem tych konsultacji można zapoznać się tutaj:

Odniesienie MS do zgłoszonych uwag do projektu ustawy o prawach konsumenta (kliknij)

Polecamy powyższą lekturę, gdyż tworzona właśnie ustawa o prawach konsumentów jest jedną z ważniejszych zmian dotyczącą zarówno sprzedawców, jak i konsumentów. Jak pokazują zgłoszone uwagi i w tym wypadku nie obyło się bez problemów z wdrożeniem unijnej dyrektywy. Ważne aby już na etapie projektu, a nie późniejszych nowelizacji usunąć wszelkie nieprawidłowości.

Wśród ważniejszych uzgodnień należy wymienić m.in. nowe brzmienie art. 15 ust. 1 i 2 – w przypadku umów zawieranych na odległość przedsiębiorca nie będzie musiał udzielić informacji na papierze, a w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość (czyli np. na stronie internetowej). Jest to istotne ułatwienie dla sprzedawców internetowych. Dodajmy, że zmiana została zasugerowana przez MAiC.

Na prośbę UOKiK doprecyzowano jeden z wyjątków od prawa odstąpienia od umowy – i tak prawo odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zgodnie z wnioskiem UOKiK przedsiębiorca będzie teraz obowiązany podać klientowi m.in. numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej, pod którym konsument może szybko i efektywnie się kontaktować z przedsiębiorcą.

Dla tych którzy jeszcze nie zapoznali się z samym projektem polecamy nasz inny wpis: Jest już Projekt ustawy o prawach konsumentów! Omawiamy najważniejsze zmiany – omawiamy tutaj najważniejsze zmiany.