Nadal trwają pracę nad ustawą o prawach konsumentów. Obecnie projekt ustawy po kolejnych konsultacjach trafi na posiedzenie Komitetu Rady Ministrów – to już jeden z ostatnich etapów prac nad projektem. Dla przypomnienia – ustawa o prawach konsumentów to jeden z najważniejszych aktów prawnych regulujących stosunki prawne między konsumentem, a sprzedawcą (w szczególności sprzedawcą internetowym).

Postęp prac nad projektem

Poniżej krótki wykres, na którym przedstawiamy postęp prac:

>  Założenia projektu ustawy  >  Notyfikacja  >  Działalność lobbingowa  >  Konsultacje społeczne  >  Uzgodnienia  >  Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  >  Stały Komitet Rady Ministrów  >  Komisja Prawnicza  >  Komitet do Spraw Europejskich  >  Rada Ministrów  >  Skierowanie do Sejmu

Przypomnijmy, że ustawa powinna zostać uchwalona do 13 grudnia 2013 r. Natomiast przepisy wejdą w życie 13 czerwca 2014 r.

Poznaj najnowszy projekt

Aby zapoznać się z najnowszym projektem kliknij tutaj: Projekt ustaw o prawach konsumentów (kliknij)

Lista zmian w porównaniu do wcześniejszych wersji

W powyższym pliku na wstępie znajdziesz również listę zmian, która została wprowadzona do projektu. Zmiany są wynikiem przeprowadzonych konsultacji.