Rozporzadzenie_Ministra_Finansow_w_sprawie_kas_rejestrujacych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 363)