Karta gwarancyjna – wzór dla sprzedawców

250,00 

Wzór karty gwarancyjnej dla sprzedawców internetowych

 

Główne cechy wzoru pisma:: 

  • wzór zgodny z przepisami aktualnymi w chwili jego sporządzenia – stan prawny na 13 grudnia 2017 r.
  • dostosowanie do sytuacji udzielania gwarancji na jeden produkt;
  • pliki w dwóch formatach: docx oraz PDF;
  • umożliwia przygotowanie profesjonalnej karty gwarancyjnej, która może zostać przekazana kupującemu wraz z produktem;
  • zawiera komentarze objaśniające poszczególne zapisy.

Wzór karty gwarancyjnej, po jego uzupełnieniu, należy przekazać kupującemu wraz z produktem.

W razie pytań lub chęci przygotowania indywidualnie dopasowanej karty gwarancyjnej prosimy o kontakt z naszymi prawnikami – kontakt@centrumsprzedawcy.pl

Opis

Wzór karty gwarancyjnej dla sprzedawców internetowych

 

Specjalnie dla sprzedawców internetowych przygotowaliśmy wzór karty gwarancyjnej, która może zostać przekazana kupującemu wraz z produktem. Gwarancja jest odrębnym uprawnieniem jak rękojmia i jej udzielenie jest zależne od woli sprzedawcy.

Niniejsza karta gwarancyjna znajdzie zastosowanie do większości produktów, na które sprzedawca internetowy zdecyduje się udzielić dodatkowej gwarancji.

Wzór karty gwarancyjnej, po jego uzupełnieniu powinien zostać przekazany kupującemu wraz z produktem.

Gwarancja i karta gwarancyjna

 

Gwarancja to zupełnie inna instytucja jak rękojmia. Rękojmia regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, których w żaden sposób nie można zmieniać ani modyfikować. Gwarancja z kolei może nieco inaczej regulować obowiązki i uprawnienia kupującego, wprowadzając tym samym pewne zapisy, które będą dla sprzedawcy bardziej korzystne jak zasady rękojmi. W kodeksie cywilnym znajdziemy co prawda regulację dotyczącą gwarancji przy sprzedaży – jest to jednak tzw. gwarancja kodeksowa. Przepisy nie zabraniają udzielania gwarancji różniących się od tej kodeksowej – np. czasem jej trwania, czy innymi uprawnieniami kupującego.
Aby można było mówić, że dany produkt jest objęty gwarancją koniecznie jest wydania klientowi dokumentu gwarancyjnego np. karty gwarancyjnej. W przypadku braku takiego dokumentu produkt objęty będzie jedynie ustawową rękojmią.
Co do zasady, w karcie gwarancyjnej sprzedawca może ograniczyć swoją odpowiedzialność w stosunku do odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jednakże należy pamiętać, że karta gwarancyjna także jest traktowana jako wzorzec umowy, a zatem należy mieć na uwadze, aby nie zawierała zapisów niedozwolonych.

W razie pytań lub chęci przygotowania indywidualnie dopasowanej karty gwarancyjnej prosimy o kontakt z naszymi prawnikami – kontakt@centrumsprzedawcy.pl