Regulamin sprzedaży na Allegro – wzór dostosowany do nowej ustawy o prawach konsumenta

180,00 

Profesjonalny i bezpieczny wzór regulaminu sprzedaży na Allegro dostosowany do przepisów nowej ustawy o prawach konsumenta, która obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin łatwo dostosujesz  do swojego modelu sprzedaży i będziesz mógł go zamieścić między innymi na swojej stronie „o mnie” lub w swoich aukcjach na Allegro. Wraz regulaminem otrzymasz pakiet wskazówek ułatwiających jego uzupełnienie, roczny monitoring wzoru pod kątem klauzul niedozwolonych i jego aktualizację pod kątem zmian przepisów

Korzyści dla Sprzedawcy:

 • kompleksowy i praktyczny wzór regulaminu sprzedaży na Allegro
 • praktyczne objaśnienia dot. uzupełnienia wzoru w formie komentarzy,
 • roczny monitoring wzoru pod kątem klauzul niedozwolonych i jego roczna aktualizacja pod kątem zmian przepisów

Opis

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ALLEGRO

WZÓR DO SAMODZIELNEGO UZUPEŁNIENIA

Wychodząc naprzeciw potrzebom Sprzedawców internetowych przygotowaliśmy niniejszy wzór regulaminu sprzedaży rzeczy ruchomych na Allegro. Postanowiliśmy stworzyć przede wszystkim przydatny i użyteczny wzór dla Sprzedawców, dlatego też zamieściliśmy praktyczne objaśnienia pomagające przy jego uzupełnianiu przez Sprzedawcę.

ZGODNY Z PRZEPISAMI

Wzór regulaminu sprzedaży na Allegro dostosowany jest zarówno do przepisów obowiązujących do 24 grudnia 2014 r., jak i do przepisów nowej ustawy o prawach konsumenta, która obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Jest to tzw. regulamin hybrydowy, który pozwala spełnić obowiązki informacyjne dla umów sprzedaży zawieranych przed i po 25 grudnia 2014 r.

MONITOROWANY

Nasz wzór regulaminu sprzedaży na Allegro objęty jest rocznym monitoringiem pod kątem klauzul niedozwolonych, co oznacza że otrzymasz od nas informacje w razie wykrycia w nim klauzul niedozwolonych podobnych lub tożsamych z tymi wpisanymi już do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Ważne – monitoring dotyczy regulaminu wzorcowego, a nie wprowadzonych przez Ciebie zmian.

AKTUALIZOWANY

Nasz wzór regulaminu jest również na bieżąco aktualizowany pod kątem zmian w prawie – przepisach ustaw, o których piszemy poniżej. Dzięki czemu możesz skupić się na prowadzeniu sprzedaży. W razie konieczności wprowadzenia zmian otrzymasz od nas stosowną informację. Ważne – aktualizacja dotyczy regulaminu wzorcowego, a nie wprowadzonych przez Ciebie zmian.

GWARANCJA SATYSFAKCJI

Ważne! Jeżeli po zakupie mimo wszystko chciałbyś nam zlecić przygotowanie dopasowanego regulaminu, to skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy, a cena usługi zostanie pomniejszona o wartość zakupionego już wzoru regulaminu.

Regulamin sprzedaży na allegro wzór

Co w chodzi w skład pakietu?

Składając zamówienie otrzymasz od nas:

 • wzór regulaminu sprzedaży na Allegro w dwóch formatach (PDF, doc),
 • praktyczne objaśnienia dot. uzupełnienia wzoru w formie komentarzy oraz dodatkowych objaśnień i zaleceń,
 • roczny monitoring regulaminu wzorcowego pod kątem klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
 • roczną aktualizację regulaminu wzorcowego pod kątem zmian prawnych wymaganych w regulaminie sklepu internetowego

Wzór regulaminu został przygotowany dla standardowej sprzedaży na Allegro, za pośrednictwem którego sprzedawane są produkty będące rzeczami ruchomymi. Wzór nie jest przygotowany do sprzedaży w modelu dropshipping.

Ważne! Wzór regulaminu (licencja) przeznaczony jest dla 1 Sprzedawcy – gdybyś chciał umieścić go na innych kontach na Allegro (własnych), skontaktuj się z nami – otrzymasz stosowną zniżkę.

Dlaczego mam wybrać ten regulamin?

Wzór regulaminu został opracowany przez prawników specjalizujących się w tworzeniu regulaminów oraz przeprowadzaniu audytów pod kątem klauzul niedozwolonych. Nasi prawnicy przygotowali już ponad 2000 regulaminów, które są bezpieczne i dobrze służą sprzedawcom internetowym.

Czy regulamin sprzedaży na Allegro jest zgodny z prawem i czy nie zawiera klauzul niedozwolonych?

Tak, przygotowany przez nas wzór regulaminu jest w pełni zgodny z prawem i nie zawiera klauzul niedozwolonych.

Przygotowany przez nas wzór regulaminu jest opracowywany na bazie naszych doświadczeń zdobytych przy prowadzeniu serwisów KlauzuleNiedozwolone.pl oraz Prokonsumencki.pl. Pierwszy z nich specjalizuje się w wyszukiwaniu klauzul niedozwolonych, natomiast drugi zapewnia dedykowaną obsługę sklepu internetowego pod kątem prawnym. Dlatego też możemy Cię zapewnić, że przygotowywany przez nas wzór regulaminu sprzedaży na Allegro jest zgodny z prawem i nie zawiera klauzul niedozwolonych. Wiadomą rzeczą jest, że rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa UOKiK się „rozrasta”,  dlatego też razem z regulaminem otrzymasz od nas roczny monitoring regulaminu wzorcowego pod kątem klauzul niedozwolonych. Po upływie tego czasu będziesz się mógł do nas zwrócić o przedłużenie ochrony, a z uwagi na dotychczasową współpracę otrzymasz atrakcyjną zniżkę.

Czy sprzedając na Allegro muszę posiadać regulamin?

Jako sprzedawca internetowy masz obowiązek spełnić szereg wymogów informacyjnych wobec konsumentów, w tym także związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Dodatkowo, jako strona umowy sprzedaży (sprzedawca) masz możliwość uregulowania warunków zawierania przyszłej umowy sprzedaży. Te wszystkie kwestie mogą być zawarte w regulaminie sprzedaży na Allegro – jest to zalecane rozwiązanie, gdyż klient w jednym miejscu ma łatwy dostęp do tych informacji, a i sprzedawcy łatwiej później kontrolować ewentualne zmiany w tym zakresie.

O tym jak ważne jest posiadanie regulaminu sprzedaży informującego np. o kosztach związanych z odstąpieniem od umowy przekonasz się przy pierwszym „kłopotliwym” kliencie. Pamiętaj, że to Ty jako sprzedawca będziesz musiał wykazać, że poinformowałeś go o prawie odstąpienia od umowy.

Co zawiera wzór regulaminu i czy spełnia także obowiązki informacyjne w zakresie danych osobowych?

Wzór regulaminu został przygotowany na podstawie poniższych przepisów prawa:

 • kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

W powyższych przepisach znajduje się szereg obowiązków informacyjnych, które obowiązany jest spełnić sprzedawca. Wzór regulaminu został tak przygotowany, aby Sprzedawca mógł łatwo te wymogi spełnić – w regulaminie został także zawarty podstawowy zapis informacyjny w zakresie danych osobowych wynikający z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych.

Całość  zajmuje niecałe 10 stron tekstu podzielonego na czytelne rozdziały i podpunkty ułatwiające nawigację.

Praktyczne wskazówki dotyczące uzupełnienia wzoru regulaminu

Nie musisz się obawiać uzupełnienia wzoru regulaminu i dostosowana go do własnego modelu sprzedaży na Allegro. Wzór został zaopatrzony w praktyczne wskazówki pomocne przy jego uzupełnianiu. Ponadto miejsca, które podlegają uzupełnieniu zostały oznaczony dla ułatwienia żółtym markerem. Poniżej przykładowy fragment wzoru regulaminu:

 

 

 

W całym wzorze znajdziesz kilkanaście tego rodzaju komentarzy wyjaśniających dany punkt wzoru regulaminu lub podpowiadających, w jaki  sposób go uzupełnić.

Prowadzę również sprzedaż na rzecz przedsiębiorców – czy wzór regulaminu uwzględnia także taki rodzaj sprzedaży?

Tak. Zdajemy sobie sprawę, że nierzadko sprzedaż prowadzona na Allegro na rzecz przedsiębiorców ma znaczący udział w całej sprzedaży i dlatego też w przygotowanym wzorze przygotowaliśmy specjalny punkt poświęcony tylko i wyłącznie klientom-przedsiębiorcom. W takim wypadku sprzedawca ma większą możliwość uregulowania swoich praw bez narażania się na ryzyko postanowień niedozwolonych.

Dlaczego warto zadbać o kwestie związane z regulaminem sklepu internetowego i brakiem klauzul niedozwolonych?

Prawidłowy regulamin i brak klauzul niedozwolonych to przede wszystkim wyraz dbałości Sprzedawcy internetowego o bezpieczeństwo i prawa klientów . Nie mniej jednak przepisy przewidują pewne zagrożenia związane zarówno z brakiem regulaminu sprzedaży, jak i posiadaniem regulaminu zawierającego klauzule niedozwolone. W takim wypadku sprzedawca naraża się na dwa ryzyka:

Ryzyko wytoczenia przeciwko sprzedawcy powództwa o uznanie takiego postanowienia za niedozwolone oraz ryzyko uznania posiadania klauzuli niedozwolonej za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
W obu powyższych wypadkach sprzedawca narażony jest przede wszystkim na antyreklamę – zarówno wpis w rejestrze klauzul niedozwolonych, jak i decyzja stwierdzająca naruszenie zbiorowych interesów konsumentów są publikowane publicznie i każdy ma do nich wgląd. Ponadto w obu przypadkach sprzedawca może ponieść znaczne koszty finansowe – w pierwszym przypadku związane z kosztami procesu i publikacji wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w drugim z możliwością nałożenia przez Prezesa UOKiK kary finansowej w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

 

Gotowy do zakupu?

180,00 Dodaj do koszyka

Jeżeli nadal masz pytania lub wątpliwości to skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy:

kontakt@centrumsprzedawcy.pl

61 847  55 18