Ministerstwo Gospodarki rozważa możliwość dopuszczenia alkoholu do handlu internetowego.

Część sprzedawców samodzielnie interpretuje przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i mimo zakazu sprzedaje alkohol przez internet. Wg treści ustawy sprzedaż detaliczną alkoholu można prowadzić jedynie „w punktach na wydzielonych stanowiskach” lub „bezpośrednio przez sprzedającego”.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, Ministerstwo Gospodarki nie chce ograniczać swobody prowadzenia działalności gospodarczej, ale jednocześnie musi podtrzymywać cele polityki zdrowotnej. W tym celu proponuje wprowadzenie specjalnych zabezpieczeń w handlu alkoholem online. Sprzedaż alkoholu przez internet 2015 to czas zmian.

Jest to świeża informacja, ale gdy tylko dowiemy się czegoś więcej, będziemy Was informować.

Więcej informacji na temat – sprzedaż alkoholu przez internet 2015  znajdziecie na blogu eksperckim serwisu Prokonsumencki.pl we wpisie „Czy sprzedaż alkoholu przez Internet jest legalna?