Organizacja konkursu w tym konkursu na Facebooku wymaga od organizatora przygotowania regulaminu zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującego prawa jak i regulaminem serwisu Facebook. W dzisiejszym artykule rozważymy wady i zalety konkursu przeprowadzanego na Facebooku. Wskażemy też jak można uchronić się przed pułapkami, których nie zawsze można przewidzieć na etapie organizacji konkursu.

Więcej o regulaminie konkursu przeczytasz tutaj: Regulamin konkursu na Facebooku i w sklepie internetowym

Zalety organizacji konkursu na Facebooku

Zaczynając od pozytywów – z pewnością do zalet należy zaliczyć dużą powszechność i wirusowość, która ułatwia promocję tak konkursu jak i jego organizatora. Konkursy na serwisie Facebook cieszą się dużą popularnością ze względu na dużą liczbę użytkowników. Promocji konkursu z pewnością sprzyjają “polubienia” uczestników, dzięki którym o konkursie dowiadują się ich znajomi. Dzięki temu w sposób łatwy i niewymagający dużej ilości pracy i czasu ze strony organizatora możemy rozpowszechnić konkurs wśród dużej liczby osób. Nadto polubienia widoczne wśród znajomych uczestników ułatwiają nam trafienie do docelowej grupy użytkowników.

Konkurs na Facebooku jest dobrą alternatywą do przeprowadzania konkursu w samym sklepie internetowym – mimo, iż koszty są podobne to w przypadku Facebooka łatwiej o większy zasięg konkursu.

Wady organizacji konkursu na Facebooku

Niestety, organizacja konkursu na Facebooku może nieść ze sobą również liczne problemy, o których nie zawsze organizator uświadamia sobie na etapie jego organizacji. Dość powszechnym jest, że wygrana konkursu organizowanego na Facebooku uzależniona jest od ilości polubień przez użytkowników serwisu pod zdjęciem/ pracą/ tekstem uczestnika konkursu. Forma ta, choć niewątpliwie pozwala na łatwiejsze rozpromowanie konkursu wśród użytkowników serwisu, zawiera również sporo wad. Najbardziej uciążliwą i chyba najpowszechniejszą jest możliwość manipulacji przez nieuczciwych użytkowników liczbą oddawanych głosów by zwiększyć ich liczbę np. poprzez zakładanie fałszywych kont. Co wtedy może zrobić organizator konkursu, by wyeliminować oddane nieuczciwie głosy?

Jak wyeliminować nieuczciwych uczestników konkursu

1/ dobrze przygotowany regulamin konkursu

Największym zabezpieczeniem organizatora jest dobrze przygotowany regulamin konkursu. Już na etapie organizacji konkursu warto zastrzec w regulaminie zapis o możliwości unieważniania przez organizatora konkursu głosów  oddanych z nieważnych kont.

2/ regulamin serwisu Facebook

Zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (pkt 4 ust. 1)  zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia. Nadto w ust. 2 punktu 4 wskazano, że użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste. Wobec tego  warto zgłosić fałszywe konta administracji serwisu Facebook, dzięki czemu konta te zostaną usunięte.

3/ weryfikacja kont osób głosujących

By skutecznie korzystać ze wspomnianych wyżej uprawnień przez organizatora konkursu, konieczne jest sprawdzanie kont osób głosujących i weryfikacja czy są one prawdziwe czy też nie. Proces ten może być bardzo żmudny, dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy dobrego informatyka, który ustawi odpowiednie zabezpieczenia, celem ograniczenia możliwości oddawania głosu z fałszywych kont czy z tego samego komputera.

Co w przypadku gdy nasz konkurs już trwa?

W przypadku, gdy nasz konkurs już trwa zmiana regulaminu może być ryzykowna (często zapis  o możliwości zmiany regulaminu może stanowić klauzule niedozwolone). Wówczas organizator może powołać się na regulamin serwisu Facebook, który winien być przestrzegany przez jego użytkowników, czyli też uczestników naszego konkursu. Jak już mowa była wyżej każdy użytkownik serwisu Facebook może mieć tylko jedno konto i  zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia. Zatem jeżeli głos pochodzi z fałszywego konta należałoby uznać to za sprzeczne z serwisem regulaminu Facebook co w konsekwencji uprawnia do uznania głosu za nieważny. Dodatkowo, warto konto to zgłosić administracji serwisu Facebook celem jego usunięcia.

Podsumowanie, rola jury

Choć opisane wyżej możliwości “radzenia” sobie z nieuczciwymi uczestnikami mogą doprowadzić do ich eliminacji, jest to proces bardzo żmudny, gdyż wymaga od organizatora czuwania nad przebiegiem konkursu i szybkiego reagowania na ewentualne nieprawidłowości. Nie zawsze, szczególnie jeżeli na uczestników oddawanych jest bardzo wiele głosów każdego dnia, jest to możliwe.

Dlatego też dobrym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie konkursu dwuetapowego. Pierwszy z nich polegałby na oddawaniu głosów przez użytkowników serwisu. W drugim etapie organizator konkursu bądź też wyłonione przez niego jury mogłoby dokonać wyboru laureata spośród najlepszych, wyłonionych drogą głosowania uczestników. Sposób ten pozwoliłby na weryfikację uczestnika przez organizatora konkursu już po zakończeniu głosowania.