Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej