Regulamin sklepu internetowego zgodny z nową ustawą o prawach konsumenta (wzór z praktycznymi objaśnieniami, rocznym monitoringiem i aktualizacją) + poradnik zmiany na stronie sklepu

250,00  netto

Profesjonalny i bezpieczny wzór regulaminu sklepu internetowego dostosowany do nowej ustawy o prawach konsumenta, która obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin łatwo dostosujesz  do swojego sklepu i będziesz mógł go zamieścić w swoim sklepie internetowym. Wraz regulaminem otrzymasz pakiet wskazówek ułatwiających jego uzupełnienie, poradnik dotyczący zmian na stronie sklepu, roczny monitoring pod kątem klauzul niedozwolonych i aktualizację pod kątem zmian przepisów

Korzyści dla Sprzedawcy:

 • kompleksowy i praktyczny wzór regulaminu sklepu internetowego
 • poradnik dotyczący zmian na stronie sklepu internetowego
 • praktyczne objaśnienia dot. uzupełnienia wzoru w formie komentarzy,
 • roczny monitoring pod kątem klauzul niedozwolonych i roczna aktualizacja pod kątem zmian przepisów
SKU: 191 Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Opis

Wychodząc naprzeciw potrzebom Sprzedawców internetowych przygotowaliśmy niniejszy wzór regulaminu sklepu internetowego. Postanowiliśmy stworzyć przede wszystkim przydatny i użyteczny wzór dla Sprzedawców, dlatego też zamieściliśmy praktyczne objaśnienia pomagające przy jego uzupełnianiu przez Sprzedawcę.

Wzór regulaminu jest dostosowany do przepisów nowej ustawy o prawach konsumenta, która obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Nasz wzór regulaminu sklepu internetowego objęty jestjest rocznym monitoringiem pod kątem klauzul niedozwolonych, co oznacza że otrzymasz od nas informacje w razie wykrycia w nim klauzul niedozwolonych podobnych lub tożsamych z tymi wpisanymi już do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Nasz wzór regulaminu jest również na bieżąco aktualizowany pod kątem zmian w prawie dzięki czemu możesz się skupić na prowadzeniu sprzedaży. W razie konieczności wprowadzenia zmian otrzymasz od nas stosowną informację

Co w chodzi w skład pakietu

Składając zamówienie otrzymasz od nas:

 • wzór regulaminu dla sklepu internetowego w dwóch formatach (PDF, doc),
 • praktyczne objaśnienia dot. uzupełnienia wzoru w formie komentarzy oraz dodatkowych objaśnień i zaleceń,
 • roczny monitoring pod kątem klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
 • roczną aktualizację wzoru regulaminu pod kątem zmian prawnych wymaganych w regulaminie sklepu internetowego
 • poradnik dotyczący zmian na stronie sklepu internetowego (zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta)

Wzór regulaminu został przygotowany dla standardowego sklepu internetowego za pośrednictwem którego sprzedawane są produkty będące rzeczami ruchomymi.

Ważne! Wzór regulaminu (licencja) przeznaczony jest dla 1 sklepu internetowego – gdybyś chciał go wykorzystać w większej ilości sklepów skontaktuj się z nami – otrzymasz stosowną zniżkę.

Dlaczego mam wybrać ten regulamin

Wzór regulaminu do sklepu internetowego został opracowany przez prawników specjalizujących się w tworzeniu regulaminów oraz przeprowadzaniu audytów pod kątem klauzul niedozwolonych. W sumie nasi prawnicy przygotowali już ponad 2000 regulaminów, które są bezpieczne i dobrze służą sprzedawcom internetowym.

Czy wzór regulaminu jest zgodny z prawem i nie zawiera klauzul niedozwolonych

Jako sprzedawca internetowy masz obowiązek spełnić szereg wymogów informacyjnych wobec konsumentów, w tym także związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (jak np. konto klienta w sklepie internetowym). Dodatkowo jako strona umowy sprzedaży (sprzedawca) masz możliwość uregulowania warunków zawierania przyszłej umowy sprzedaży. Te wszystkie kwestie mogą być zawarte w regulaminie sklepu internetowego – jest to zalecane rozwiązanie, gdyż klient w jednym miejscu ma łatwy dostęp do tych informacji, a i sprzedawcy łatwiej później kontrolować ewentualne zmiany w tym zakresie.

Przygotowany przez nas wzór regulaminu został opracowany na bazie naszych doświadczeń zdobytych przy prowadzeniu serwisów KlauzuleNiedozwolone.pl oraz Prokonsumencki.pl. Pierwszy z nich specjalizuje się w wyszukiwaniu klauzul niedozwolonych, natomiast drugi zapewnia dedykowaną obsługę sklepu internetowego pod kątem prawnym. Dlatego też możemy Cię zapewnić, że przygotowany wzór regulaminu jest zgodny z prawem i nie zawiera klauzul niedozwolonych.

Wiadomą rzeczą jest, że rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa UOKiK się „rozrasta”, dlatego też razem ze wzorem otrzymasz od nas roczny monitoring pod kątem klauzul niedozwolonych. Po upływie tego czasu będziesz się mógł do nas zwrócić o przedłużenie ochrony, a z uwagi na dotychczasową współpracę otrzymasz atrakcyjną zniżkę.

Co zawiera wzór regulaminu i czy spełnia także obowiązki informacyjne w zakresie danych osobowych

Wzór regulaminu został przygotowany na podstawie poniższych przepisów prawa:

 • kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

W powyższych przepisach znajduje się szereg obowiązków informacyjnych, które obowiązany jest spełnić sprzedawca. Wzór regulaminu został tak przygotowany aby Sprzedawca mógł łatwo te wymogi spełnić – w regulaminie został także zawarty podstawowy zapis informacyjny w zakresie danych osobowych wynikający z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin sklepu został również zaopatrzony w wygodny spis treści, który ułatwia zapoznanie się z nim:

Całość  zajmuje niecałe 9 stron tekstu podzielonego na czytelne rozdziały i podpunkty ułatwiające nawigację.

Praktyczne wskazówki dotyczące uzupełnienia wzoru regulaminu

Nie musisz się obawiać uzupełnienia wzoru regulaminu i dostosowana go do swojego sklepu internetowego. Wzór został zaopatrzony w praktyczne wskazówki pomocne przy jego uzupełnianiu. Ponadto miejsca, które podlegają uzupełnieniu zostały oznaczony dla ułatwienia żółtym markerem.

Poniżej przykładowy fragment wzoru regulaminu:

Regulamin sklepu internetowego wzór - fragment

W całym wzorze znajdziesz ponad 20 tego rodzaju komentarzy wyjaśniających dany punkt wzoru regulaminu lub podpowiadających, w jaki  sposób go uzupełnić.

Prowadzę również sprzedaż na rzecz przedsiębiorców – czy wzór regulaminu uwzględnia także taki rodzaj sprzedaży?

Tak. Zdajemy sobie sprawę, że nierzadko sprzedaż prowadzona przez sklepy internetowego na rzecz przedsiębiorców ma znaczący udział w całej sprzedaży i dlatego też w przygotowanym wzorze przygotowaliśmy specjalny punkt poświęcony tylko i wyłącznie klientom-przedsiębiorcom. W takim wypadku sprzedawca ma większą możliwość uregulowania swoich praw bez narażania się na ryzyko postanowień niedozwolonych.

Dlaczego warto zadbać o kwestie związane z regulaminem sklepu internetowego i brakiem klauzul niedozwolonych?

Prawidłowy regulamin i brak klauzul niedozwolonych to przede wszystkim wyraz dbałości Sprzedawcy internetowego o bezpieczeństwo i prawa klientów odwiedzających sklep internetowy. Nie mniej jednak przepisy przewidują pewne zagrożenia związane zarówno z brakiem regulaminu sklepu internetowego, jak i posiadaniem regulaminu zawierającego klauzule niedozwolone. W takim wypadku sprzedawca naraża się na dwa ryzyka:

Ryzyko wytoczenia przeciwko sprzedawcy powództwa o uznanie takiego postanowienia za niedozwolone oraz ryzyko uznania posiadania klauzuli niedozwolonej za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

W obu powyższych wypadkach sprzedawca narażony jest przede wszystkim na antyreklamę – zarówno wpis w rejestrze klauzul niedozwolonych, jak i decyzja stwierdzająca naruszenie zbiorowych interesów konsumentów są publikowane publicznie i każdy ma do nich wgląd. Ponadto w obu przypadkach sprzedawca może ponieść znaczne koszty finansowe – w pierwszym przypadku związane z kosztami procesu i publikacji wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w drugim z możliwością nałożenia przez Prezesa UOKiK kary finansowej w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

250,00  nettoDodaj do koszyka