Wzór pisma – oświadczenie sprzedawcy o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu (pomyłka w cenie)

39,00  netto

Wzór pisma – oświadczenie Sprzedawcy o uchyleniu się  od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu (istotna pomyłka w cenie towaru na stronie sklepu internetowego)

Główne cechy wzoru pisma:

  • pliki w trzech formatach: docx, odt oraz PDF
  • wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa oraz z podaniem podstawy prawnej oświadczenia
  • umożliwia sprzedawcy złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu
  • pismo zostało dopasowane do istotnej pomyłki w cenie towaru w sklepie internetowym

Wzór oświadczenia po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez sprzedawcę należy przesłać tradycyjną pocztą konsumentowi – zgodnie z przepisami takie oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej. Uprawnienie do uchylenia od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu wygasa z upływem roku od jego wykrycia.

Oszczędź jeszcze więcej i kup komplet wszystkich pism w niższej cenie – sprawdź!

Wzór pisma - oświadczenie sprzedawcy o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu (pomyłka w cenie)

Specjalnie dla sprzedawców internetowych przygotowaliśmy wzór pisma - oświadczenie sprzedawcy o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu (pomyłka w cenie)

Wzór oświadczenia po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez sprzedawcę należy przesłać tradycyjną pocztą konsumentowi - zgodnie z przepisami takie oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej. Ważne! Uprawnienie do uchylenia od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu wygasa z upływem roku od jego wykrycia.

Główne cechy wzoru pisma:

  • pliki w trzech formatach: docx, odt oraz PDF
  • wzór zgodny z aktualnymi przepisami prawa oraz z podaniem podstawy prawnej oświadczenia
  • umożliwia sprzedawcy złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu
  • pismo zostało dopasowane do istotnej pomyłki w cenie towaru w sklepie internetowym

Na czym polega błąd w cenie towaru i jak uchylić się od jego skutków

Błąd co do treści czynności prawnej jest jedną z postaci wad oświadczenia woli uregulowaną w art. 84 i n. Kodeksu cywilnego.

W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny). Co istotne zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania ma takie same skutki, jak błąd przy złożeniu oświadczenia.

Pamiętajmy, że jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu z upływem roku od jego wykrycia.

Więcej o pomyłce w cenie towaru

Więcej o pomyłce w cenie towaru przeczytasz tutaj:

Wersja 1.0