Rejestr klauzul niedozwolonych

Numer wpisu: 4686
Data wyroku: 2013-02-28
Bronisław Dudek
„Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń…”

Numer wpisu: 4683
Data wyroku: 2013-02-20
Wojciech Kuc
„Wszelkie reklamacje będą uwzględniane tylko i wyłącznie z Protokołem Szkody wymaganym przez Pocztę Polską i firmy kurierskie”

Numer wpisu: 4678
Data wyroku: 2012-11-21
Danuta Wybraniec – F.H.U. Danko Danuta Wybraniec z siedzibą w Łodzi
„Ewentualne spory będą rozwiązywane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe, rozstrzygnie je Sąd właściwy dla siedziby F.H.U. Danko”

Numer wpisu: 4677
Data wyroku: 2013-02-25
Monika Kowalewska, Przemysław Kowalewski
„Wszystkie koszty dodatkowe wynikłe w związku z dostawą, zwrotem i przelewami obciążają Zamawiającego”

Numer wpisu: 4668
Data wyroku: 2012-12-28
Marek Żurek
„Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu”

Numer wpisu: 4665
Data wyroku: 2013-03-15
Urszula Kopczyńska
„Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie w dostarczaniu przesyłki wynikłe z winy spedytora”

Numer wpisu: 4649
Data wyroku: 2013-02-01
Ewa Mazur
„Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie”

Numer wpisu: 4648
Data wyroku: 2013-03-20
Newcastle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
„Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta”

Numer wpisu: 4645
Data wyroku: 2013-03-20
Newcastle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru wynikłych z winy firm kurierskich”

Numer wpisu: 4644
Data wyroku: 2013-03-20
Newcastle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
„Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować zamówienia”

Numer wpisu: 4635
Data wyroku: 2013-02-01
Olga Gyria-Trochimczuk
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej, Poczty Polskiej a także z powodu siły wyższej”

Numer wpisu: 4634
Data wyroku: 2013-02-01
Olga Gyria-Trochimczuk
„Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.poshydog.com”

Numer wpisu: 4630
Data wyroku: 2013-01-28
Konrad Staniszewski
„4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru (…). 6. Koszt wysyłki towaru w przypadku zwrotu nie podlega zwrotowi”

Numer wpisu: 4629
Data wyroku: 2012-12-28
Paweł Płatek
„Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie artdecor.com.pl”

Numer wpisu: 4627
Data wyroku: 2012-08-28
Bogdan Kamiński
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu”

Numer wpisu: 4618
Data wyroku: 2013-02-27
Wojciech Piecyk
„Sklep nie odpowiada za opóźnienia w realizacji spowodowane nieprawidłową pracą kurierów”

Numer wpisu: 4612
Data wyroku: 2013-03-14
Karolina Nowosad – Tenne
„Towar musi być nowy, kompletny, nieotwierany, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany”

Numer wpisu: 4611
Data wyroku: 2013-02-18
ALP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołowie
„Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym”

Numer wpisu: 4607
Data wyroku: 2013-02-25
Wiktor Marczenko
„W przypadku zwrotu towaru jest Państwu zwracana wartość pieniężna odsyłanego towaru wynikająca z zamówienia, nie zwracane są natomiast koszty wysyłek”

Numer wpisu: 4603
Data wyroku: 2013-02-25
Jowita Jędruszak
„Reklamacji podlegają wyłącznie fizyczne wady ukryte, powstałe z winy producenta w obuwiu nieużytym”

Numer wpisu: 4602
Data wyroku: 2013-02-28
Piotr Kołodyński
„5. w terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia”

Numer wpisu: 4601
Data wyroku: 2013-02-28
Piotr Kołodyński
„Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie leżące po stronie firm wysyłkowych”

Numer wpisu: 4600
Data wyroku: 2013-02-20
Bronisław Dudek
„Przy rezygnacji z towaru, pieniądze zwracane są przelewem bankowym na podany rachunek. Pieniądze zwracane są tylko za towar, nie zwracamy kosztów przesyłek”

Numer wpisu: 4599
Data wyroku: 2013-02-20
Bronisław Dudek
„Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń”

Numer wpisu: 4593
Data wyroku: 2013-02-01
Magdalena Zwierzchowska
„3. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru (zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki)”

Numer wpisu: 4592
Data wyroku: 2013-02-01
Magdalena Zwierzchowska
„W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedającego”

Numer wpisu: 4591
Data wyroku: 2013-03-04
Agnieszka Raniszewska – „Sports Store”
„Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym”

Numer wpisu: 4590
Data wyroku: 2013-03-04
Agnieszka Raniszewska – „Sports Store”
„Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący”

Numer wpisu: 4585
Data wyroku: 2013-01-28
Beata Kuć-Koziołek
„Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. (…) Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru”

Numer wpisu: 4584
Data wyroku: 2013-02-25
Katarzyna Wachel
„Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z pracy Poczty Polskiej i związane z tym upadki zwierząt podczas wysyłki”

Numer wpisu: 4577
Data wyroku: 2013-02-28
Paweł Krzyk
„Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zgubienia paczki przez firmę przewozową”

Numer wpisu: 4576
Data wyroku: 2013-03-15
Krzysztof Orlikowski
„Wszelkie sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Firmy”

Numer wpisu: 4575
Data wyroku: 2013-03-15
Krzysztof Orlikowski
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za : (…) jakiekolwiek zmiany w Serwisie dokonane przez osoby nieuprawnione do dokonywania tych zmian”

Numer wpisu: 4574
Data wyroku: 2013-03-15
Krzysztof Orlikowski
„W przypadku nieterminowego regulowania płatności Sklep.blueorb.pl zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki”

Numer wpisu: 4570
Data wyroku: 2013-03-06
Leszek Stoiński
„Na części elektroniczne nie ma reklamacji i zwrotów”

Numer wpisu: 4569
Data wyroku: 2013-03-06
Leszek Stoiński
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie”

Numer wpisu: 4568
Data wyroku: 2013-03-06
Leszek Stoiński -CZESCIDOAMERYKANOW.PL
„Zwrotowi nie podlegają części źle zamówione przez klienta”

Numer wpisu: 4566
Data wyroku: 2013-03-06
Leszek Stoiński
„Jeżeli stwierdzisz, że towar który zakupiłeś posiada wadę ukrytą powinieneś zgłosić ten fakt pisząc e-mail na adres biuro@czescidoamerykanow.pl nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Za wady zgłoszone w późniejszym terminie nie odpowiadamy”

Numer wpisu: 4565
Data wyroku: 2012-12-14
Czesław Sikorski – „Art-Bud” w Wodzisławiu Śląskim
„Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin”

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *