Rejestr klauzul niedozwolonych

Numer wpisu: 4564
Data wyroku: 2012-12-14
Czesław Sikorski – „Art-Bud” w Wodzisławiu Śląskim
„Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczących uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „protokołu uszkodzeń” ”

Numer wpisu: 4543
Data wyroku: 2013-01-29
„Domus Vini” Jarosław Nowak, Ganew Akos Istvan spółka jawna z siedzibą w Krakowie
„Sprawdzanie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków”

Numer wpisu: 4511
Data wyroku: 2013-03-06
Newcastle sp. z o.o.
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu”

Numer wpisu: 4509
Data wyroku: 2013-03-06
Newcastle sp. z o.o. w Warszawie
„Środki finansowe za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru”

Numer wpisu: 4500
Data wyroku: 2012-12-11
Helena Hierasimowicz-Bednarz
„Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między apteką internetową, a jej klientami, jest sąd właściwy dla siedziby właściciela Apteki”

Numer wpisu: 4499
Data wyroku: 2012-12-11
Helena Hierasimowicz-Bednarz
„Apteka zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu bez powiadomienia”

Numer wpisu: 4487
Data wyroku: 2012-05-30
Harmedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Buku
„Zwrot towaru następuje wyłącznie w Biurze Handlowym Sprzedającego za pokwitowaniem, w godzinach pracy biura po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu”

Numer wpisu: 4486
Data wyroku: 2012-05-30
Harmedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Buku
„Umówiony koszt windykacji telefonicznej wynosi 15 zł za każdą przeprowadzoną rozmowę, koszt wysłania korespondencji 20 zł od każdego wysłanego listu”

Numer wpisu: 4485
Data wyroku: 2013-02-01
Piotr Adamczyk – EMEDUZA MEDIA
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Emeduza Media”

Numer wpisu: 4484
Data wyroku: 2013-02-01
Piotr Adamczyk – EMEDUZA MEDIA
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz firmy kurierskie”

Numer wpisu: 4477
Data wyroku: 2013-02-20
Sebastian Wądołowski
„Gdy ma miejsce uszkodzenie proszę spisać protokół szkody i natychmiast nas powiadomić w innym przypadku za uszkodzenia mechaniczne nie odpowiadamy”

Numer wpisu: 4473
Data wyroku: 2012-05-29
Adam Mazurkiewicz – ZAVISCHA w Warszawie
„Ważne natomiast jest, że zwrotu możesz dokonać jedynie pod warunkiem, że towar jest w stanie nienaruszonym tzn. (…) musi być oryginalnie zapakowany”

Numer wpisu: 4472
Data wyroku: 2013-01-11
Anna Mikołajewska, Agnieszka Rościńska – „Pasja A&A A. Mikołajewska, A. Rościńska c.s. w Łukowie
„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko w przypadku, gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu”

Numer wpisu: 4471
Data wyroku: 2013-02-01
Romuald Cierpiał
„7. Do rozpoznawania sporów na tle umowy są właściwe rzeczowo sądy w Częstochowie”

Numer wpisu: 4470
Data wyroku: 2013-02-01
Waldemar Lech
„17. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru (zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki)”

Numer wpisu: 4468
Data wyroku: 2013-01-23
3direct.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku
„Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do 3direct.Pl sp. z o.o.”

Numer wpisu: 4453
Data wyroku: 2013-02-15
Kupiec sp. z o.o. w Paprotni
„Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu z innej ważnej przyczyny”

Numer wpisu: 4452
Data wyroku: 2013-02-01
Kupiec sp. z o.o. w Paprotni
„Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora”

Numer wpisu: 4451
Data wyroku: 2013-02-06
Tomasz Zaniewski
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy realizujące dostawę”

Numer wpisu: 4450
Data wyroku: 2013-02-06
Tomasz Zaniewski
„Zdjęcia i opisy produktów mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą reklamacji”

Numer wpisu: 4447
Data wyroku: 2013-02-20
Mount spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach
„Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w siedzibie MOUNT sp. z o.o. lub na stronie internetowej (…)”

Numer wpisu: 4446
Data wyroku: 2013-02-20
Mount spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach
„Mount sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu”

Numer wpisu: 4417
Data wyroku: 2013-01-21
Rafał Pilch – Rafał Pilch Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RAFI” w Gdowie
„3. Licytując na naszych aukcjach akceptujesz warunki jakie na nich są podane. Jeśli jakieś Ci nie odpowiadają nie licytuj”

Numer wpisu: 4415
Data wyroku: 2013-01-31
Interopal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opalenicy
„Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów”

Numer wpisu: 4412
Data wyroku: 2013-01-25
Jakub Hajost
„Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany przez sklep Nibylandia”

Numer wpisu: 4411
Data wyroku: 2013-01-25
Dorota Jedynak
„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru,… Koszty przesłania towaru do klienta oraz jego odesłania nie podlegają zwrotowi”

Numer wpisu: 4410
Data wyroku: 2013-01-25
Wojciech Prange
„Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówiemiu. Koszty przesyłki towaru nie są zwracane”

Numer wpisu: 4408
Data wyroku: 2013-01-25
Sylwia Polender
„Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie” (rozdz. ZASADY GWARANCJI Regulaminu)”

Numer wpisu: 4404
Data wyroku: 2013-01-31
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe CONTENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
„Złożenie zamówienia przez klienta oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu”

Numer wpisu: 4402
Data wyroku: 2013-02-12
Skład Hurtowy „LUX” Oleńscy spółka jawna w Białymstoku
„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny i bez wcześniejszych uprzedzeń”

Numer wpisu: 4401
Data wyroku: 2013-02-12
Skład Hurtowy „LUX” Oleńscy spółka jawna w Białymstoku
„Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia firmy kurierskiej”

Numer wpisu: 4400
Data wyroku: 2013-02-12
Skład Hurtowy „LUX” Oleńscy spółka jawna w Białymstoku
„W przypadku gdyby nie było możliwe polubowne załatwienie sprawy, lub któraś ze stron nie byłaby usatysfakcjonowana, wówczas wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Białymstoku, właściwy dla siedziby sprzedawcy”

Numer wpisu: 4399
Data wyroku: 2011-12-06
Tomasz Rabski – eGlobal
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy będzie sąd właściwy według siedziby, bądź miejsca zamieszkania każdorazowego pozwanego”

Numer wpisu: 4398
Data wyroku: 2012-01-26
Paweł Gułaś
„6. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu”

Numer wpisu: 4396
Data wyroku: 2012-02-16
Jacek Krogulec
„Zwracany w trybie opisanym w § 23 regulaminu towar zostanie przyjęty przez sklep LazienkoMANIA.pl tylko wtedy, gdy będzie znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, niesklejonym taśmą opakowaniu”

Numer wpisu: 4385
Data wyroku: 2012-11-07
Dariusz Żółkiewicz – Firma Handlowo-Usługowa Mi Dariusz Żółkiewicz w Szczecinie
„Nie ponosimy odpowiedzialności za zaginięcia paczek nadanych POCZTĄ POLSKĄ”

Numer wpisu: 4379
Data wyroku: 2012-12-07
Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (…) zaniechania Poczty Polskiej (…) w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych”

Numer wpisu: 4377
Data wyroku: 2012-12-07
Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
„Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte nagród zdobytych w Konkursie, powstałe z winy producenta”

Numer wpisu: 4376
Data wyroku: 2012-12-07
Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania (…) Poczty Polskiej (…) w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych”

Numer wpisu: 4375
Data wyroku: 2012-12-07
Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (…) zaniechania dostawców Internetu, w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych”

Numer wpisu: 4374
Data wyroku: 2012-12-07
Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania (…) dostawców Internetu, w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych”

Numer wpisu: 4369
Data wyroku: 2012-11-29
B2B Online sp. z o.o. we Wrocławiu
„Wszelkie koszty związane z odstąpieniem od umowy, a w szczególności koszty przesyłki ponosi Klient…”

Numer wpisu: 4365
Data wyroku: 2012-11-26
Piotr Nanowski
„W powyższej sytuacji nie zwracamy kosztów dostawy oraz zwrotu towaru”

Numer wpisu: 4355
Data wyroku: 2013-01-22
Katarzyna Nowak
„Sklep ekodizajn.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej lub poczty”

Numer wpisu: 4353
Data wyroku: 2013-01-22
Joanna Dziedzic
„a) od momentu wysłania produktów firma kawyswiata.eu – Joanna Dziedzic nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczaniu wysłanych produktów”

Numer wpisu: 4350
Data wyroku: 2012-10-25
Sylwia Bargielska
„Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym”

Numer wpisu: 4329
Data wyroku: 2012-08-28
Aquakryl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce
„W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia”

Numer wpisu: 4299
Data wyroku: 2012-10-16
Iwona Świst
„Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej)”

Numer wpisu: 4292
Data wyroku: 2012-11-20
Ambra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
„Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym”

Numer wpisu: 4255
Data wyroku: 2012-10-26
Domo-System Bożena i Zbigniew Lisowscy spółka jawna w Lublinie
„Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym firmy Domo-System oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu”

Numer wpisu: 4254
Data wyroku: 2012-10-26
Domo-System Bożena i Zbigniew Lisowscy spółka jawna w Lublinie
„Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy”

Numer wpisu: 4253
Data wyroku: 2012-10-26
Domo-System Bożena i Zbigniew Lisowscy spółka jawna w Lublinie
„Reklamacji nie podlegają (…) produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne”

Numer wpisu: 4242
Data wyroku: 2012-10-26
Domo-System Bożena i Zbigniew Lisowscy spółka jawna w Lublinie
„Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT)”

Numer wpisu: 4239
Data wyroku: 2012-11-09
Robert Majkusiak
„Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu”

Numer wpisu: 4237
Data wyroku: 2012-10-30
Bartłomiej Beszter, Dominik Filipiak, Katarzyna Sołtysik – PerhapsMe spółka cywilna
„PerhapsMe zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji”

Numer wpisu: 4204
Data wyroku: 2012-08-28
Dominik Pełka
„(…) wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy”

Numer wpisu: 4179
Data wyroku: 2012-03-29
Monika Możdżyńska
„Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta”

Numer wpisu: 4177
Data wyroku: 2012-11-15
Joanna Kubiak – Evershine w Poznaniu
„Uwaga nie odpowiadamy za termin doręczenia przesyłki Pocztą Polską i szkody powstałe w wyniku transportu przez Pocztę”

Numer wpisu: 4169
Data wyroku: 2012-11-20
Abra Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
„Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej lub jakościowej jest spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie Protokołu szkody. Protokół szkody Kupujący zobowiązany jest załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego”

Numer wpisu: 4168
Data wyroku: 2012-11-20
Abra Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
„Reklamacje należy zgłosić do BOK Sklepu w formie pisemnej na druku Protokół reklamacji e-mailem na adres e-sklep@abra.krakow.pl lub faxem na numer (12) 296 82 29. Reklamacje w innej formie nie będą przyjmowane”

Numer wpisu: 4167
Data wyroku: 2012-09-28
INTEROPAL sp. z o.o. w Opalenicy
„W przypadkach nie wymienionych w naszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a sądem właściwym do rozstrzygnięcia kwestii spornych jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy”

Numer wpisu: 4155
Data wyroku: 2012-09-14
TANIEPODRĘCZNIKI.PL K. Bożek – spółka jawna w Warszawie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy TANIEPODRĘCZNIKI.PL K. Bożek Sp. j.”

Numer wpisu: 4146
Data wyroku: 2012-06-28
Firma Handlowa WOOL STAR A. Małecka, R. Jarecki Spółka jawna w Buku
„Pisma nieodebrane z powodu zmiany adresu bez powiadomienia WOOL STAR będą zostawione w aktach WOOL STAR ze skutkiem doręczenia”

Numer wpisu: 4142
Data wyroku: 2012-06-19
Ebut.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
„Wszelkie spory wynikłe z zawracia umowy na odległość, będą rozstrzygane w sądzie w Szczecinie”

Numer wpisu: 4135
Data wyroku: 2012-09-07
Żaneta Paluch – Żaneta Paluch STELLINI POLSKA w Głuszycy
„Jeśli jednak nie byłoby to satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy”

Numer wpisu: 4134
Data wyroku: 2012-11-05
„BHPEX Wielgus” Sp. j. z siedzibą w Zielonej Górze
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby BHPEX”

Numer wpisu: 4132
Data wyroku: 2012-11-05
„BHPEX Wielgus” Sp. j. z siedzibą w Zielonej Górze
„Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów pakowania i dostawy poniesionych przy zakupie towaru i wyszczególnionych na dokumencie zakupu”

Numer wpisu: 4126
Data wyroku: 2012-09-14
Karolina Blandzi-Myszycka
„W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia”

Numer wpisu: 4125
Data wyroku: 2012-09-14
Karolina Blandzi-Myszycka
„Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych”

Numer wpisu: 4124
Data wyroku: 2012-09-25
E-OPRAWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
„Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy”

Numer wpisu: 4112
Data wyroku: 2012-06-18
Taniepodreczniki.pl K. Bożek sp. j. z siedzibą w Warszawie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy Taniepodreczniki.pl K. Bożek sp.j.”

Numer wpisu: 4106
Data wyroku: 2012-09-07
Żaneta Paluch – Żaneta Paluch STELLINI POLSKA w Głuszycy
„Sklep Stellini.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską”

Numer wpisu: 4101
Data wyroku: 2012-08-28
Aquakryl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce
„Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej)”

Numer wpisu: 4099
Data wyroku: 2012-08-30
Adam Romańczuk – Modelmania Adam Romańczuk w Gdańsku
„modelmania.com.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierkskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej”

Numer wpisu: 4097
Data wyroku: 2012-09-26
Bogdan Kamiński
„Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy i kosztów odesłania produktu”

Numer wpisu: 4095
Data wyroku: 2012-08-30
Katarzyna Wnuk
„Firma „Katarzyna Wnuk” zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnym momencie”

Numer wpisu: 4094
Data wyroku: 2012-08-30
Katarzyna Wnuk
„Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby „sprzedającego” oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego”

Numer wpisu: 4086
Data wyroku: 2012-06-19
Ewa Junczyk – apteka internetowa www.aptefarm.pl w Otwocku
„Pozostałe przypadki reklamacji Kupujący jest zobowiązany zgłosić w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki”

Numer wpisu: 4084
Data wyroku: 2012-09-21
TREFL S.A. z siedzibą w Sopocie
„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego www.trefl.com w każdym czasie”

Numer wpisu: 4083
Data wyroku: 2012-09-21
TREFL S.A. z siedzibą w Sopocie
„Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy”

Numer wpisu: 4082
Data wyroku: 2012-07-27
Kazimierz Konieczny – „Firma Wielobranżowa Kelman-Meble”
„Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy jest sąd w Zielonej Górze”

Numer wpisu: 4081
Data wyroku: 2012-07-27
Kazimierz Konieczny – „Firma Wielobranżowa Kelman-Meble”
„Rezygnacja z zamówienia skierowanego już do realizacji skutkuje przepadkiem wpłaconej zaliczki”

Numer wpisu: 4061
Data wyroku: 2012-06-25
Monika Możdźyńska
„Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki”

Numer wpisu: 4060
Data wyroku: 2012-06-25
Monika Możdźyńska
„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu”

Numer wpisu: 4057
Data wyroku: 2012-08-02
ZOO Natura Sp. z o. o. w Warszawie
„Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie pod warunkiem, że nie był używany, zapakowany w oryginalne, nienaruszone opakowanie”

Numer wpisu: 4054
Data wyroku: 2012-02-15
Magdalena Zwierzchowska – „DEEP GROUP Magdalena Zwierzchowska” w Szczecinie
„Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieużywany i w oryginalnym opakowaniu”

Numer wpisu: 4048
Data wyroku: 2012-09-14
Firma Handlowa WOOL STAR Anna Małecka, Radosław Jarecki Spółka jawna w Buku
„W przypadku sprzedaży wysyłkowej wydanie towaru przewoźnikowi stanowi wykonanie umowy przez Sprzedającego”

Numer wpisu: 4015
Data wyroku: 2012-07-26
Europharma Sp. z o.o. w Mysłowicach
„Jednocześnie aptekaeuromedica.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub w całości serwisu bez uprzedzenia”

Numer wpisu: 4014
Data wyroku: 2012-07-26
Europharma Sp. z o.o. w Mysłowicach
„Aptekaeuromedica.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu aptekaeuromedica.com.pl”

Numer wpisu: 4013
Data wyroku: 2012-07-26
Europharma Sp. z o.o. w Mysłowicach
„Aptekaeuromedica.com.pl (…) jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu”

Numer wpisu: 4012
Data wyroku: 2012-07-26
Europharma Sp. z o.o. w Mysłowicach
„Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między firmą reprezentującą aptekę internetową aptekaeuromedica.com, a jej klientami jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej”

Numer wpisu: 4006
Data wyroku: 2012-08-29
Agencja Promocji JET Sp. z o.o.
„Decyzja Komisji w zakresie wniesionej reklamacji jest ostateczna i wiążąca” (pkt 46 Regulamin Konkursu Promocyjnego „Tesco – pasja zakupów z Hortex”)”

Numer wpisu: 4002
Data wyroku: 2012-08-10
Józef Biskup
„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru na wskazane przez klienta konto bankowe. Koszty dostawy oraz przesyłki zwrotnej nie podlegają zwrotowi”

Numer wpisu: 3994
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk „AUDIO COMPONENTS AC” w Szczecinie
„Odpowiedzialność sklepu internetowego w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia”

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *