Rejestr klauzul niedozwolonych

Numer wpisu: 3282
Data wyroku: 2012-02-29
„Med Patent” Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
„Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki”

Numer wpisu: 3281
Data wyroku: 2012-02-29
„Med Patent” Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
„Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłową pracą spedytora”

Numer wpisu: 3239
Data wyroku: 2012-01-11
Jacek Soplak
„Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym, strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego”

Numer wpisu: 3236
Data wyroku: 2012-02-21
Waldemar Kostrzewski – PLAZANET w Poznaniu
„Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu”

Numer wpisu: 3235
Data wyroku: 2012-03-29
MW INVEST Joanna Wiśniewska w Zabrzu
„Dbając o terminową realizację zamówień www.mwsilver.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia zamiennie takich samych produktów pochodzących z innych uznanych mennic będących członkiem THE LONDON BULLION MARKET ASSOCIATION”

Numer wpisu: 3229
Data wyroku: 2012-02-15
Magdalena Zwierzchowska – „DEEP GROUP Magdalena Zwierzchowska” w Szczecinie
„SKLEP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO (…) zmiany niniejszego regulaminu”

Numer wpisu: 3225
Data wyroku: 2012-03-07
Monika Lis
„Sklep internetowy avanzo.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu towaru wynikające z niewywiązania się z umowy firmy kurierskiej”

Numer wpisu: 3224
Data wyroku: 2012-01-24
Piotr Jankowski – playHouse w Sochaczewie
„Sklep „playHouse” zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie bez podania znaczącej przyczyny”

Numer wpisu: 3223
Data wyroku: 2011-12-06
WOBELINE Beata Wojtylak i wspólnicy Sp. komandytowa z siedzibą w Tyńcu Małym
„W przypadku gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte strony mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedającego”

Numer wpisu: 3221
Data wyroku: 2011-12-06
Artur Jerzy Turek – Apteka Mandragora z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
„Dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikłych z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy właściwy jest Sąd w miejscu siedziby Apteki”

Numer wpisu: 3218
Data wyroku: 2012-02-17
„Best-Farm” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi
„Apteka internetowa drOlivia.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez klienta danych budzących wątpliwości”

Numer wpisu: 3217
Data wyroku: 2012-02-13
Sara Wernau Sp. z o.o. z/s w Łodzi
„Odpowiedzialność Sary Wernau Sp. z o.o. za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd w Łodzi”

Numer wpisu: 3213
Data wyroku: 2012-02-15
Agnieszka Lewandowska – „Happy Baby A. Lewandowska” w Warszawie-Wesołej
„Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Sklepu w każdym czasie i podania ich treści do publicznej wiadomości przez opublikowanie na stronie sklepu”

Numer wpisu: 3212
Data wyroku: 2012-02-15
Agnieszka Lewandowska – „Happy Baby A. Lewandowska” w Warszawie-Wesołej
„Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie Internetowego Sklepu www.happybaby.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Firma Happy Baby zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów”

Numer wpisu: 3211
Data wyroku: 2012-02-15
Agnieszka Lewandowska – „Happy Baby A. Lewandowska” w Warszawie-Wesołej
„Zwracany towar Nabywca wysyła na własny koszt”

Numer wpisu: 3163
Data wyroku: 2012-02-02
Dariusz Kempisty
„Wszelkie kwestie sporne będzie rozpatrywał Sąd właściwy dla siedziby firmy Splendore.pl”

Numer wpisu: 3161
Data wyroku: 2012-01-30
Marek Lewandowski – „Lemur Marek Lewandowski” w Toruniu
„Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu pachnij.pl”

Numer wpisu: 3160
Data wyroku: 2011-11-28
Anna Olborska – Cosmo z siedzibą w Warszawie
„Piume.pl zastrzega sobie prawo zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu”

Numer wpisu: 3158
Data wyroku: 2012-01-13
Dorota Milcarz – „wojtek.com.pl” z siedzibą w Łodzi
„Zwroty są akceptowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach (…)” (§ 11)

Numer wpisu: 3155
Data wyroku: 2012-02-10
Dariusz Borkowski – Casiosklep.pl F.H. GOBI z/s w Świdniku
„Casiosklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez obowiązku każdorazowego powiadamiania o tym użytkowników”

Numer wpisu: 3153
Data wyroku: 2012-01-30
Robert Malisz – „Maximus-Netcom Robert Malisz w Szczecinie
„Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi kupujący, koszt przesłania po naprawie ponosi firma Maximus-Netcom, właściciel sklepu planetazegarkow.pl”

Numer wpisu: 3152
Data wyroku: 2012-02-02
Tomasz Maj – POL-TIM Tomasz Maj
„Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby POL-TIM Tomasz Maj”

Numer wpisu: 3151
Data wyroku: 2012-02-02
Platinum Group sp. z o.o. w Mikołowie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego”

Numer wpisu: 3150
Data wyroku: 2012-02-06
„Wojas” S.A. z siedzibą w Nowym Targu
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską DPD”

Numer wpisu: 3149
Data wyroku: 2011-12-20
Marek Szmyt – Firma Handlowa MAVITA z siedzibą w Poznaniu
„Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego”

Numer wpisu: 3147
Data wyroku: 2012-01-24
Mateusz Mazurek – Kazur w Szczecinie
„Fiorente.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia”

Numer wpisu: 3143
Data wyroku: 2012-02-14
Elżbieta Łukaszenko – Przedsiębiorstwo Handlowe „Mati” w Elblągu
„Zwrot pieniędzy na konto klienta powinien nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki reklamacyjnej najpóźniej jednak do 7 dni. Koszt przesyłki oraz inne koszty uboczne nie są zwracane”

Numer wpisu: 3142
Data wyroku: 2011-12-06
Michał Loba – PREZO z siedzibą w Łodzi
„Kwestie sporne rozstrzyga Sąd Cywilny właściwy dla miejsca działalności PREZO z siedzibą w Łodzi”

Numer wpisu: 3138
Data wyroku: 2012-01-24
Grażyna Rzepczyk – Apteka „Vita” z siedzibą w Kobiórze
„Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między apteką internetową, a jej klientami jest sąd właściwy dla siedziby właściciela Apteki”

Numer wpisu: 3137
Data wyroku: 2012-01-24
Małgorzata Cierniak-Szwałek – Apteka Medicor w Pleszewie
„Cenazdrowia.pl zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu bez powiadomienia”

Numer wpisu: 3109
Data wyroku: 2012-01-31
Wioletta Sułkowska – „Bebebaby” Hurt-Detal w Warszawie
„Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie internetowego e-sklepu GuGu.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep GuGu zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów”

Numer wpisu: 3108
Data wyroku: 2012-01-31
Wioletta Sułkowska – „Bebebaby” Hurt-Detal w Warszawie
„Odbiór osobisty: 10 zł”

Numer wpisu: 3106
Data wyroku: 2011-12-20
Dawid Buszek – GALAXY z siedzibą w Masłomiący
„Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki”

Numer wpisu: 3102
Data wyroku: 2012-01-30
Izabela Jaworowska – „Piercing 4u Izabela Jaworowska” w Olsztynie
„Piercing4u.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia”

Numer wpisu: 3100
Data wyroku: 2011-12-20
Marek Szmyt – Firma Handlowa MAVITA z siedzibą w Poznaniu
„Gwarancja nie obejmuje skutków normalnego używania wyrobu”

Numer wpisu: 3099
Data wyroku: 2012-01-11
Libra Sp. z o.o. w Łodzi
„Apteka tanie-zdrowie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w/w Regulaminu”

Numer wpisu: 3098
Data wyroku: 2012-01-11
Libra Sp. z o.o. w Łodzi
„Apteka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia z winy przewoźnika”

Numer wpisu: 3086
Data wyroku: 2011-12-20
Marcin Olek – Megabuty.pl Marcin Olek z siedzibą w Szczecinie
„Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw spornych jest sąd właściwy dla miejsca zarejestrowania firmy Megabuty.pl czyli sąd w Szczecinie”

Numer wpisu: 3084
Data wyroku: 2011-12-29
Karol Sołecki – „KEiGO” z/s w Gdyni
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy”

Numer wpisu: 3083
Data wyroku: 2011-07-21
Firma Cukiernicza „Solidarność – rok założenia 1952” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
„Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu” (rozdział 10 pkt 9)

Numer wpisu: 3081
Data wyroku: 2011-07-21
Firma Cukiernicza „Solidarność – rok założenia 1952” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską” (rozdział 5 pkt 4)

Numer wpisu: 3080
Data wyroku: 2011-07-21
Firma Cukiernicza „Solidarność – rok założenia 1952” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
„Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią wynikającą z korzystania ze sklepu” (rozdział 10 pkt 3)

Numer wpisu: 3079
Data wyroku: 2011-07-21
Firma Cukiernicza „Solidarność – rok założenia 1952” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
„Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Sklepu (…)” (rozdział 10 pkt 2)

Numer wpisu: 3078
Data wyroku: 2011-07-21
Firma Cukiernicza „Solidarność – rok założenia 1952” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
„(…) Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru (…)” (rozdział 7 pkt 2)

Numer wpisu: 3076
Data wyroku: 2011-03-23
Agnieszka Sobesto
„Firma Juvelo Agnieszka Sobesto zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia”

Numer wpisu: 3075
Data wyroku: 2011-03-23
Agnieszka Sobesto
„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu odpowiedniego protokołu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki”

Numer wpisu: 3074
Data wyroku: 2011-03-23
Agnieszka Sobesto
„Juvelo Agnieszka Sobesto nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez podmiot realizujący dostawę.”

Numer wpisu: 3054
Data wyroku: 2012-01-12
BDSKLEP.pl Sp. z o.o. z/s w Warszawie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego regulaminu jest sąd w Białymstoku”

Numer wpisu: 3050
Data wyroku: 2011-12-29
Marcin Matyjaszczyk, Błażej Tulwin – eTRADE M. Matyjaszczyk, B. Tulwim spółka cywilna z/s w Warszawie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby HighClass.pl”

Numer wpisu: 3048
Data wyroku: 2011-12-29
Marcin Matyjaszczyk, Błażej Tulwin – eTRADE M. Matyjaszczyk, B. Tulwim spółka cywilna z/s w Warszawie
„Koszty wysyłki towarów ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi”

Numer wpisu: 3043
Data wyroku: 2011-12-22
Marek Pluciński – Jubiler Pluciński Marek Pluciński z/s w Poznaniu
„Sklep nie przyjmuje zwrotu towaru”

Numer wpisu: 3042
Data wyroku: 2011-12-22
Jerzy Karniewicz – PT CONSULTING Jerzy Karniewicz z/s w Warszawie
„Dokonywanie zakupów w naszym sklepie oznacza akceptację Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie sklepu bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników”

Numer wpisu: 3039
Data wyroku: 2011-12-22
Alicja Biegańska – F.H.U. ALICJA Alicja Biegańska z/s w Sosnowcu
„Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu”

Numer wpisu: 3012
Data wyroku: 2011-12-22
Aleksandra Zielińska, Marcin Zieliński – Świat Zuzi S.C. A.M. Zielińscy z/s we Wrocławiu
„(…) Właściciele sklepu mają prawo do zmiany niniejszego Regulaminu”

Numer wpisu: 2988
Data wyroku: 2011-12-06
INTERSOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi
„Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z działalnością sklepu jest sąd w Łodzi”

Numer wpisu: 2983
Data wyroku: 2011-12-07
Mikołaj Gauer
„Apteka-Melissa.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oferowanych produktów, zmiany cen oraz zmiany regulaminu bez podania przyczyny.”

Numer wpisu: 2982
Data wyroku: 2011-12-29
Wojciech Maślanka – „Galdor” w Rzeszowie
„Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy”

Numer wpisu: 2980
Data wyroku: 2011-09-21
Inwazja PC S.A. w Staszowie
„Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy nie są więc podstawą do roszczeń wobec Sprzętkom”

Numer wpisu: 2979
Data wyroku: 2011-09-21
Inwazja PC S.A. w Staszowie
„Firma Sprzętkom nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu paczki wynikającej z pracy firmy spedycyjnej”

Numer wpisu: 2978
Data wyroku: 2011-12-21
Dorota Borzdyńska
„Regulamin może zostać zmieniony. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu”

Numer wpisu: 2977
Data wyroku: 2011-12-29
Ewa Sądowska – „Tyci Ty”
„Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia”

Numer wpisu: 2971
Data wyroku: 2011-12-28
Wojciech Wieczorek
„Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Wieczorek Wojciech”

Numer wpisu: 2970
Data wyroku: 2011-12-29
Joanna Bijou – „Joannabijou” Stargard Szczeciński
„Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie sklepu bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.”

Numer wpisu: 2960
Data wyroku: 2011-11-23
Robert Zięba – „MADREX” w Nysie
„Sprzedający zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistniałych sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu.”

Numer wpisu: 2952
Data wyroku: 2011-09-21
„Odiso Produkcja” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
„Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie … www.odiso.pl …”

Numer wpisu: 2951
Data wyroku: 2011-09-21
„Odiso Produkcja” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.”

Numer wpisu: 2950
Data wyroku: 2011-09-21
„Odiso Produkcja” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
„Przesyłki nie oznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane […].”

Numer wpisu: 2949
Data wyroku: 2011-09-21
„Odiso Produkcja” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
„Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza i przesłanie go na wskazany adres e-mail”

Numer wpisu: 2920
Data wyroku: 2011-12-21
„Prof. Cosmetica” Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach
„Koszty przesyłki reklamowanego towaru do firmy ponosi klient. Dotyczy to działania sklepu internetowego, jak również przesyłek zamawianych inną drogą: przez telefon, maila, faxem, itd.”

Numer wpisu: 2919
Data wyroku: 2011-12-21
„Prof. Cosmetica” Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach
„Prof. Cosmetica zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w opisanych zasadach. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich w witrynie http://www.profcosmetica.pl/.”

Numer wpisu: 2918
Data wyroku: 2011-12-06
Ortofach Sp. z o.o. z/s w Szczecinie
„Sądem właściwym jest sąd znajdujący się w Szczecinie 70-952, ul. Kaszubska 42”

Numer wpisu: 2893
Data wyroku: 2011-12-16
INTYMNA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
„INTYMNA.PL® zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia”

Numer wpisu: 2892
Data wyroku: 2011-12-06
Best-Farm Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
„Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów właściwy jest Sąd powszechny według siedziby Apteki internetowej”

Numer wpisu: 2889
Data wyroku: 2011-11-23
Emilia Rosłon – PPHU Omega Emilia Rosłon w Górze Kalwarii
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.”

Numer wpisu: 2886
Data wyroku: 2011-11-23
„BEST-FARM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi
„Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów właściwy jest Sąd powszechny według siedziby Apteki internetowej.”

Numer wpisu: 2885
Data wyroku: 2011-11-22
Apteka przy Kościele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szamotułach
„Apteka przy Kościele Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do (…) zmiany regulaminu bez podania przyczyny.”

Numer wpisu: 2884
Data wyroku: 2011-10-28
„Vena-Pharm” W. Malina-Jurczyk, S. Jurczyk spółka jawna z siedzibą w Krakowie
„Apteka internetowa zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu”

Numer wpisu: 2880
Data wyroku: 2011-12-06
DSA Artur Kamil Kaczyński Sp. jawna z siedzibą w Białymstoku
„Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby DSA Spółka Jawna”

Numer wpisu: 2868
Data wyroku: 2011-12-13
Justyna Radomska-Jasińska, Maciej Jasiński – EURO FORMA BABY
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy (regulaminu sprzedaży) jest Sąd w Kielcach”

Numer wpisu: 2866
Data wyroku: 2011-09-29
Zwoltex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli
„Sądem właściwym do rozpatrywannia sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy ZWOLTEX Spółka z o.o.”

Numer wpisu: 2860
Data wyroku: 2011-09-26
„ABRA” S.A. z siedzibą w Krakowie
„Właściwym sądem do rozstrzygania sporów związanych z działalnością Sklepu jest sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu.”

Numer wpisu: 2848
Data wyroku: 2011-09-29
Grzegorz Kopacz i Przemysław Sienkiewicz
„Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisie lub drobne rozbieżności między zdjęciem produktu a jego rzeczywistym wyglądem – takowe nie mogą być podstawą roszczeń”

Numer wpisu: 2786
Data wyroku: 2010-06-25
Oceanic spółka akcyjna w Sopocie
„Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu”

Numer wpisu: 2785
Data wyroku: 2011-10-25
Ewa Szwedo – Apteka „Pod Różami” w Raciborzu
„Apteka internetowa aptekawsieci.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoskonałości i błędy systemu informatycznego”

Numer wpisu: 2778
Data wyroku: 2011-10-25
Kinga Strońska – „Happy Animals’ w Warszawie
„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (…)”

Numer wpisu: 2777
Data wyroku: 2011-06-30
Dominik Szastak – F.H. PRESTO
„Sądem właściwym dla rozpatrywania powstałych sporów między F.H. PRESTO a kupującym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty, Kraków ul. Przy Rondzie 7”

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *