Rejestr klauzul niedozwolonych

Numer wpisu: 2773
Data wyroku: 2011-10-25
Elżbieta Borowska-Dąbrowska – ELCIK w Białymstoku
„Zdjęcia, kolor i opisy produktów mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń i reklamacji”

Numer wpisu: 2760
Data wyroku: 2011-10-25
Paweł Czamar – NYGUS Firma Usługowo- Handlowa w Warszawie
„Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący”

Numer wpisu: 2759
Data wyroku: 2011-10-25
Paweł Czamar – NYGUS Firma Usługowo- Handlowa w Warszawie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy sprzedającej”

Numer wpisu: 2758
Data wyroku: 2011-10-25
Paweł Czamar – NYGUS Firma Usługowo- Handlowa w Warszawie
„Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu”

Numer wpisu: 2745
Data wyroku: 2011-08-12
Megamaszyny – Rafał Pajek w Brzegu
„Sprzedający zastrzega sobie prawo: 1. do zmiany niniejszego Regulaminu”

Numer wpisu: 2732
Data wyroku: 2011-09-15
Jadwiga Żebrowska – Amber Planet Nord Jadwiga Żebrowska z siedzibą w Otwocku
„Firma nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy firmy przewozowej”

Numer wpisu: 2686
Data wyroku: 2011-08-25
Vinationale Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowiu Wielkopolskim
„Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu internetowego”

Numer wpisu: 2685
Data wyroku: 2011-08-02
Jadwiga Żebrowska – Amber Planet Nord siedzibą w Otwocku
„Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu”

Numer wpisu: 2602
Data wyroku: 2011-03-31
emonety.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
„Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia i w tym czasie klient zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu reklamacyjnym”

Numer wpisu: 2601
Data wyroku: 2011-05-24
emonety.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
„Nie odpowiadamy za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego transportu”

Numer wpisu: 2537
Data wyroku: 2010-09-21
Adriana Jaroszewska – 4Run Sport Management z/s w Pile
„Reklamacji nie podlegają (..) towar posiadający uszkodzenia mechaniczne”

Numer wpisu: 2536
Data wyroku: 2010-09-21
Adriana Jaroszewska – 4Run Sport Management z/s w Pile
„Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze niezużytym”

Numer wpisu: 2535
Data wyroku: 2010-09-21
Adriana Jaroszewska – 4Run Sport Management z/s w Pile
„Nie odebranie przesyłki przez zamawiającego skutkuje rozwiązaniem umowy”

Numer wpisu: 2520
Data wyroku: 2011-02-09
Marek Palusiński – MARPOL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Dąbrowie Górniczej
„Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby pozwanego”

Numer wpisu: 2518
Data wyroku: 2011-06-01
Andrzej Krystecki – „Kajt” Andrzej Krystecki w Długołęce
„Wszelkie wysyłki wykonywane przez klientów należy wykonać poprzez firmę kurierską uzgodnioną wcześniej z „Kajt”. Dotyczy to w szczególności przesyłek reklamacyjnych”

Numer wpisu: 2517
Data wyroku: 2011-06-01
Andrzej Krystecki – „Kajt” Andrzej Krystecki w Długołęce
„Firma „Kajt” zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie”

Numer wpisu: 2455
Data wyroku: 2010-11-24
e-Kiosk S.A. we Wrocławiu
„e-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z serwisu e-Kiosk (…)”

Numer wpisu: 2453
Data wyroku: 2011-03-14
Piotr Bukowski
„W przypadku nieodebrania sprzętu po upływie 2 tygodni od terminu naprawy określonego pkt.13, Techsys.pl odeśle sprzęt na koszt i odpowiedzialność Klienta”

Numer wpisu: 2421
Data wyroku: 2009-10-23
Merlin.pl spółka akcyjna w Warszawie
„Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie merlin.pl”

Numer wpisu: 2266
Data wyroku: 2010-08-09
Witold Regner – PHU IZAR Eksport-Import w Piasecznie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu lub miejsca wykonania umowy”

Numer wpisu: 2265
Data wyroku: 2010-10-21
Katarzyna Krassowska – „Warmińsko-Mazurskie Centrum Numizmatyczne” w Szczytnie
„W przypadku braku ubezpieczenia przesyłki sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia, uszkodzenia lub ograbienia”

Numer wpisu: 2242
Data wyroku: 2010-12-08
Mix Electronics S.A. z siedzibą w Skawinie
„Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Mix Electronics S.A.”

Numer wpisu: 2201
Data wyroku: 2010-12-09
Net Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla m.st. Warszawy”

Numer wpisu: 2103
Data wyroku: 2010-08-26
Polski Sklep Internetowy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdańsku
„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (…)”

Numer wpisu: 2102
Data wyroku: 2010-08-26
Polski Sklep Internetowy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdańsku
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych produktów, wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, w tym opóźnień wynikłych z winy przewoźnika”

Numer wpisu: 2101
Data wyroku: 2010-08-26
Polski Sklep Internetowy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdańsku
„Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta”

Numer wpisu: 2061
Data wyroku: 2010-06-07
„Futrzak” Adam Buraczyński
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu”

Numer wpisu: 2036
Data wyroku: 2009-06-26
Marek Palusiński -„Marpol” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Dąbrowie Górniczej
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu”

Numer wpisu: 1995
Data wyroku: 2009-08-06
Agnieszka Kasayaniuk-Piwko
„Jeżeli porozumienie nie będzie możliwe sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby sklepu Pop-Galeria”

Numer wpisu: 1975
Data wyroku: 2010-05-13
Sylwia Skurzyńska – „Nailsworld” z siedzibą w Łodzi
„Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Właściwy dla siedziby Sklepu”

Numer wpisu: 1944
Data wyroku: 2009-11-26
Małgorzata Kotarba, Weronika Kotarba Paganini s.c. z/s w Krakowie
„Reklamacje można składać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty widniejącej na paragonie-daty nadania przesyłki”

Numer wpisu: 1942
Data wyroku: 2009-11-26
Małgorzata Kotarba, Weronika Kotarba Paganini s.c. z/s w Krakowie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu lub miejsca wykonania umowy”

Numer wpisu: 1941
Data wyroku: 2009-12-02
Vobis S.A. z siedzibą w Szczecinie
„Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu”

Numer wpisu: 1926
Data wyroku: 2010-03-03
EL-DAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu
„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu”

Numer wpisu: 1920
Data wyroku: 2010-03-02
Paweł Sabaj -„Sabaj Enterprise” z siedzibą w Warszawie
„Wszelkie spory wynikające z umowy, zamówienia lub innych warunków rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu”

Numer wpisu: 1915
Data wyroku: 2009-12-08
Bat Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
„Mimo wszelkich starań sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe”

Numer wpisu: 1898
Data wyroku: 2009-10-16
Paweł Sabaj „Sabaj Enterprise”
„Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach z przyczyn leżących po stronie Dostawcy”

Numer wpisu: 1896
Data wyroku: 2009-10-15
„VOBIS” S.A. z siedzibą w Szczecinie
„Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy”

Numer wpisu: 1895
Data wyroku: 2010-03-03
Ireneusz Tołoczko
„Sklep nie odpowiada za terminowość dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie”

Numer wpisu: 1891
Data wyroku: 2009-12-09
Leszek Pieczka Księgarnia KMT z siedzibą w Bydgoszczy
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu”

Numer wpisu: 1879
Data wyroku: 2009-10-21
„Bat Sport” sp. z o.o. w Warszawie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego”

Numer wpisu: 1873
Data wyroku: 2010-01-26
Asbis PL sp. z o.o. w Warszawie
„Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu.”

Numer wpisu: 1872
Data wyroku: 2009-08-26
„AstroClassic” Robert Niedbałowski w Tarnobrzegu
„Wynikłe spory strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby AstroClassic. (pkt 8.3 Regulaminu)”

Numer wpisu: 1871
Data wyroku: 2010-01-28
Agnieszka Kasyaniuk-Piwko
„Towar uszkodzony przez pocztę – może być reklamowany, jeżeli został spisany odpowiedni protokół – w obecności pracownika poczty.”

Numer wpisu: 1870
Data wyroku: 2010-01-28
Agnieszka Kasyaniuk-Piwko
„Opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej lub innego przewoźnika nie obciążają w żaden sposób sklepu Pop-Galeria”

Numer wpisu: 1859
Data wyroku: 2009-10-07
Witold Regner
„Jeżeli reklamacja klienta dotyczy parametrów jakościowych dostarczonego towaru, sklep podejmie decyzję odnośnie zasadności kierowanego roszczenia, w uzgodnieniu z producentem towaru, w terminie 21 dni od daty zlożenia reklamacji.”

Numer wpisu: 1858
Data wyroku: 2009-10-29
KAREN S.A. w Warszawie
„W przypadku ewentualnych sporów sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby KAREN S.A.”

Numer wpisu: 1857
Data wyroku: 2009-10-29
KAREN S.A. w Warszawie
„Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.”

Numer wpisu: 1856
Data wyroku: 2009-10-29
KAREN S.A. w Warszawie
„Z uwagi na art. 558 kc strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.”

Numer wpisu: 1855
Data wyroku: 2009-10-29
KAREN S.A. w Warszawie
„Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.”

Numer wpisu: 1843
Data wyroku: 2009-10-15
Bartłomiej Śpionek
„w sytuacjach konfliktowych Sklep będzie dążyć do ich polubownego załatwienia. Gdy jednak okaże się to niemożliwe, spór będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Sklepu”

Numer wpisu: 1839
Data wyroku: 2009-10-15
Tomasz Wojnar
„Sądem właściwym dla rozpoznania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu”

Numer wpisu: 1814
Data wyroku: 2009-10-15
Sonic Distribution D. Górka i Wspólnicy sp. j. w Warszawie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu.”

Numer wpisu: 1813
Data wyroku: 2009-10-15
CBIT sp. z o.o. w Warszawie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.”

Numer wpisu: 1799
Data wyroku: 2009-06-26
El-Dar sp. z o.o. w Radomiu
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu”

Numer wpisu: 1783
Data wyroku: 2009-10-13
Dariusz Foryś
„Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu.”

Numer wpisu: 371
Data wyroku: 2004-12-29
QXL Poland sp. z o.o. w Poznaniu
„Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Allegro na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę QXL Poland sp. z o.o.”

Numer wpisu: 109
Data wyroku: 2004-03-10
QXL Poland Sp. z o.o. w Poznaniu
„Allegro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie aukcji lub zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika. (…) Usunięte aukcje nie mogą zostać przywrócone.”

Numer wpisu: 108
Data wyroku: 2004-03-10
QXL Poland Sp. z o.o. w Poznaniu
„Allegro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji aukcji wynikające z przyczyn technicznych.”

Numer wpisu: 107
Data wyroku: 2004-03-10
QXL Poland Sp. z o.o. w Poznaniu
„Allegro, jego przedstawiciele oraz pracownicy zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności wynikłej lub związanej z jakąkolwiek aukcją”.

Numer wpisu: 106
Data wyroku: 2004-03-10
QXL Poland Sp. z o.o. w Poznaniu
„Wysokość opłat jest określona na podstawie kursów walut na dzień naliczenia i zaokrąglona do pełnych groszy”.

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *